گزارش های حسابداری
مدلی برای گزارشگری مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران

احسان محبی؛ جعفر باباجانی؛ محمدجواد سلیمی؛ محمد تقی تقوی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.73559.2455

چکیده
  شرکت‌های برق منطقه‌ای سازمان‌هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت‌های محول شده دنبال می‌کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه‌ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی این شرکت‌ها، عوامل اثرگذار ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
محرک های گزارشگری آب شرکتی

فاطمه اسناد؛ حسین فخاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.77296.2522

چکیده
  امروزه اهمیت آب و مدیریت منابع آن از جمله موضوعات بحث انگیز درسطح جهانی بدلیل تغییرات آب و هوایی است. این موضوع خصوصاً در کشور ایران که از خشکسالی مستمر رنج می برد با اهمیت تر می‌باشد. از همین رو هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر بر گزارشگری آب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور با استفاده از داده ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
کشف تحریف‌های حسابرسی و خوانایی گزارش‌های مالی؛ با تاکید بر نقش تعدیلی توانایی مدیران

مهدی ثقفی؛ اعظم پوریوسف؛ علی شیرزادی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، ، صفحه 215-254

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.76216.2502

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کشف تحریف‌های حسابرسی با خوانایی گزارش‌های مالی و همچنین بررسی اثر تعدیل کنندگی توانایی مدیریت بر این رابطه پرداخته شده است. به منظور سنجش فرضیه‌های پژوهش از داده‌های پنل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه‌ای 7 ساله (سال‌های 1394 الی 1400) استفاده گردیده است. جمع‌آوری اطلاعات در این پزوهش، ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
بررسی اثر تغییر در روش محاسبه ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بر کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها

محمد سلیمانی؛ محمد عرب‌مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده؛ جواد شکرخواه

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 85-123

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.74301.2471

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر تغییر در روش حسابداری محاسبه ذخایر وام‌های بانکی بر کیفیت گزارشگری مالی بانک‌ها می‌باشد. برای انجام این‌کار، ابتدا ادبیات نظری فعلی حول موضوع پژوهش تشریح و نظرات متضاد موجود در پژوهش‌های پیشین بیان شده است. در ادامه، ذخایر وام‌ها با فرض به‌کارگیری روش مورد تأیید استانداردهای بین‌المللی حسابداری ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
ارزیابی زمینه‌های چالش برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی

احمد مهدوی؛ علی ذبیحی؛ عباسعلی پورآقاجان

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 245-282

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.75600.2491

چکیده
  هدف این مطالعه، ارزیابی زمینه‌های چالش‌برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی می‌باشد. روش‌شناسی این مطالعه ترکیبی است به‌طوری‌که در بخش کیفی از طریق غربالگری سیستماتیک، نسبت به شناسایی زمینه‌های چالش‌برانگیز پیاده‌سازی حسابداری تعهدی در بخش عمومی اقدام می‌شود. سپس طی دو مرحله تحلیل دلفی تلاش می‌گردد تا پایایی ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
مقایسه انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی از گزارشگری مالی یکپارچه

فرزاد ایوانی؛ حدیث عبدی؛ فرشید خیراللهی؛ نسرین مریدی

دوره 20، شماره 78 ، شهریور 1402، ، صفحه 191-220

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.73639.2459

چکیده
  گزارشگری مالی یکپارچه، اطلاعاتی مهم درباره استراتژی سازمان، راهبری، عملکرد و چشم‌انداز را باهم و به طریقی ارائه می‌دهد که عملکرد تجاری، اجتماعی و محیط‌زیست مکانی که سازمان در آن فعالیت می‌کند را منعکس کند و یک رویکرد منسجم و مؤثر را برای گزارشگری شرکت‌ها ترویج می‌دهد. این پژوهش باهدف مقایسه انتظارات تهیه‌کنندگان و استفاده‌کنندگان ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
ارائه چارچوب گزارشگری پیش بینی سود در بازار سرمایه ایران

محمدجواد سلیمی؛ قاسم بولو؛ مقصود امیری؛ حامد ذاکری

دوره 20، شماره 77 ، خرداد 1402، ، صفحه 73-106

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.71745.2433

چکیده
  گزارش پیش­ بینی سود به‌عنوان یکی از گزارش­ های مهم و مؤثر در تصمیم­ گیری سرمایه­ گذاران تلقی می‌شود. هدف از این مطالعه ارائه چارچوب گزارشگری پیش­ بینی سود در بازار سرمایه ایران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با 21 خبره به روش گلوله برفی و استفاده از روش تحلیل تم چارچوب ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
نقش رسانه بر استراتژی مدیریت سود

مظفر جمالیان پور

دوره 19، شماره 76 ، اسفند 1401، ، صفحه 1-37

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.72545.2442

چکیده
  با گسترش ابزارهای ارتباط جمعی و پویایی بیشتر رسانه‌های خبری، کانال جدیدی برای انتشار داده‌ها و اطلاعات مالی ایجاد شده است. در پژوهش حاضر تاثیر انتشار اخبار مرتبط با شرکت‌های بورسی بر روی چگونگی (استراتژی) مدیریت سود مورد بررسی قرار گرفت. شیوه جایگزین کردن هر یک از روش‌های مدیریت سود متداول به عنوان استراتژی مدیریت سود مطرح شده است. ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
لحن مورداستفاده در گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی با تأکید بر نقش تعدیلگری الزامات استاندارد حسابرسی شماره700

معصومه شهسواری؛ محمدرضا عباسزاده؛ حمزه حصاری

دوره 19، شماره 76 ، اسفند 1401، ، صفحه 131-161

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.64696.2328

چکیده
  در پژوهش حاضر به رابطه اطلاعات کیفی گزارش حسابرس و کیفیت حسابداری پرداخته شده است. به‌طور خاص، رابطه لحن گزارش حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی (معیار کیفیت حسابرسی مبتنی بر ورودی فرآیند حسابرسی) با توجه به مفاهیم ریسک، ریسک تجاری صاحبکار و ریسک دادخواهی، مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های 360 سال-شرکت پذیرفته ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
کیفیت گزارشگری مالی با رویکرد تئوریک و مبتنی بر چارچوب مفهومی جامع: از منظر تئوری ساخت‌یابی تعدیل شده

ایمان زارع

دوره 19، شماره 76 ، اسفند 1401، ، صفحه 189-219

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.71278.2422

چکیده
  بهبود کیفیت گزارشگری مالی ابزاری برای کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و یکی از عوامل موثر برای دستیابی به بازار کارای سرمایه و تخصیص بهینه سرمایه است. پژوهش حاضر باتوجه به اهمیت تئوری‌های جامعه شناسی در نظام حسابداری درصدد تبیین کیفیت گزارشگری مالی از منظر تئوری ساخت‌یابی تعدیل شده است. تئوری ساخت‌یابی تعدیل شده با رویکردی اخلاقی و با ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
مدل کیفیت اقلام تعهدی با رویکرد الگوریتم مدیریت گروهی داده ها

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ حسینعلی سهرابی ورزنه

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، ، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.58242.2219

چکیده
  مطالعه و توسعه معیارهای سنجش کیفیت سود و به طور ویژه کیفیت اقلام تعهدی یکی از موضوعات کلیدی در طی حدود سه دهه اخیر بوده است. ادبیات موضوعی حاکی از این است که معیارهای مبتنی بر رگرسیون خطی، عمدتا دارای خطای بالا بوده و لذا در سالهای اخیر، پژوهشهایی جهت اعمال الگوریتم‌های یادگیری ماشین صورت گرفته است. با این حال، بنیان‌گذاری این الگوریتم‌ها ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
بررسی تجربی پروژه اجرا و پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در ایران

علی رحمانی؛ اعظم ولی زاده لاریجانی؛ الهام ربیهاوی

دوره 19، شماره 74 ، تیر 1401، ، صفحه 117-143

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.62791.2298

چکیده
  نیاز به یک مجموعه استاندارد حسابداری باکیفیت موجب تدوین و ترویج استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی گردیده است. ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دنیا این استانداردها را پذیرفته و کاربرد ان را در گروهی از شرکت‌های بازار سرمایه الزامی کرده است. هدف اصلی این تحقیق بررسی میزان اجرای پروژه پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی: نقش تعدیلی مدیریت سود

الناز اکبرلو؛ مهدی زینالی؛ مهدی علی نژاد ساروکلایی؛ رسول برادران حسن زاده

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.59285.2237

چکیده
  مدیران خودشیفته با شاخصه‌های رفتاری خودخواهی، سلطه‌جویی و خودبرتربینی، اهمیتی برای قوانین و مقررات قائل نبوده و به شکل فرصت‌طلبانه در قالب مدیریت ادراک اقدام به استفاده از واژگان مثبت به شکل لحن خوش‌بینانه در گزارش‌های توضیحی حسابداری می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی با ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
تبیین گزارشگری مالی- مالیاتی متقلبانه شرکت‌ها: رویکرد ترکیبی داده‌کاوی کلاسیک، ANFIS و الگوریتم‌های فراابتکاری

ماریام یوخنه القیانی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ اکبر زواری رضایی

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 87-112

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.59092.2234

چکیده
  شرکت­ها گاهی به تدوین گزارش­های مالی متقلبانه در راستای تقلب مالیاتی می­پردازند. هدف این پژوهش، ترکیب ابزارهای داده­کاوی و هوش مصنوعی همراه با الگوریتم­های فراابتکاری جهت تبیین و بهینه­سازی مدلی در شناسایی تقلب و فرار مالیاتی با به­کارگیری ظرفیت گزارش­های مالی است. نشانگرهای کیفی و کمی گزارش­های مالی 1056 سال- شرکت ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
تبیین انگیزه رفتاری مدیران در دستکاری سود از منظر تئوری چشم‌انداز تجمعی (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

فهیمه ابراهیمی؛ محمدحسین ستایش؛ حمیدرضا زارعی فرد

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 51-77

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.57430.2212

چکیده
  تئوری چشم‌انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روانشناختی افراد بر شیوه تصمیم‌گیری آنان است. هدف این پژوهش بررسی رفتار دستکاری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی چهار جانبه نگرش نسبت به ریسک ارائه شده توسط تئوری چشم‌انداز تجمعی بود. دوره زمانی این پژوهش 6 سال، از سال 1392 الی ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
تأثیر حجم افشای اطلاعات بر کارایی فرایند قیمت‌گذاری سهام

علیرضا رهروی دستجردی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 79-112

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.55133.2193

چکیده
  از آنجا که حجم اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌ها مدام در حال افزایش است؛ این مقاله در صدد است تا با تفکیک اطلاعات با ماهیت «متن» از اطلاعات با ماهیت «اعداد» به بررسی وجود و جهت تأثیرگذاری حجم این دو دسته از اطلاعات بر کارایی فرایند قیمت‌گذاری سهام در شرکت‌ها بپردازد. این پژوهش همچنین به تأثیری که حجم این دو گونه از اطلاعات ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و تلاش حسابرسی

مجتبی گل محمدی شورکی؛ ابوالفضل زارع مهرجردی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 113-138

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.53171.2163

چکیده
  حق‌الزحمه حسابرسی به‌عنوان یکی از نشانه‌های تلاش حسابرسی، عاملی مهم در پذیرش یا رد یک کار حسابرسی از جانب صاحب‌کاران و حسابرسان محسوب می‌شود. ویژگی‌های شرکت صاحب‌کار و به‌خصوص ویژگی‌های گزارشگری مالی از عوامل مهمی است که می‌تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق‌الزحمه حسابرسی نیز تأثیر بگذارد. هدف اصلی این ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام

نویدرضا نمازی؛ پدرام عزیزی

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، ، صفحه 115-144

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.54112.2181

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت­گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام است. جامعه این پژوهش شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. نمونة آماری متشکل از 230 شرکت در بازه زمانی 18 ساله برای سال­های 1380 تا 1397 می­باشد. داده­ها با استفاده از ...  بیشتر