هدف عمده نشریه مطالعات تجربی حسابداری مالی فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با حسابداری مالی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

محورهای اصلی :چاپ وانتشارمقالات علمی-پژوهشی در زمینه‏ های حسابداری وحسابرسی مالی به منظور ارتقای سطح دانش حسابداری مالی کشور

اهداف فرعی چاپ مقالات علمی- پژوهشی در زمینه حسابداری مالی و انعکاس مطالعاتی که در این زمینه تحقق مییابد

 چاپ مقالات مرتبط با حسابداری مالی نظیر حسابرسی مالی و  عملکرد مطالب مرتبط با حسابداری مالی ، حسابرسی مالی و حسابداری مالی دربخش عمومی

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • حسابداری مالی
  • حسابداری و جنبه های مختلف مالی
  • گزارش های حسابداری
  • ابزارهای حسابداری

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاه‌های اطلاعاتی مگ ایران (Magiran)،  نورمگز (Noormags) گوگل اسکالر(Google Scholar)،  پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC)، لینکدین(LinkedI)، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (ISD)، پرتال جامع علوم انسانی ، سیویلیکا (Civilica) ، آکادمیا (Academia)، ابسکو (EBSCO)  و کوپرنیکوس (Copernicus) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.