اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1288
تعداد پذیرش 174
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 931
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 773

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 18
تعداد شماره‌ها 70
تعداد مقالات 501
تعداد مشاهده مقاله 796065
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 753061
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 37 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 209 روز
متوسط زمان داوری 49 روز
متوسط زمان پذیرش 568 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 479 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 379 روز
درصد پذیرش 14 %