اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1218
تعداد پذیرش 148
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 881
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 739

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 67
تعداد مقالات 475
تعداد مشاهده مقاله 743201
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 712877
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 216 روز
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 605 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 479 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 95 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 40 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 462 روز
درصد پذیرش 12 %