اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1202
تعداد پذیرش 141
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 870
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 728

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 66
تعداد مقالات 468
تعداد مشاهده مقاله 725082
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 697832
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 39 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 211 روز
متوسط زمان داوری 51 روز
متوسط زمان پذیرش 614 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 479 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 96 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 41 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 491 روز
درصد پذیرش 12 %