اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1262
تعداد پذیرش 159
تعداد پذیرش بدون داوری 4
تعداد عدم پذیرش 915
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 762

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 68
تعداد مقالات 481
تعداد مشاهده مقاله 770315
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 734301
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 38 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 210 روز
متوسط زمان داوری 50 روز
متوسط زمان پذیرش 593 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 479 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 97 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 431 روز
درصد پذیرش 13 %