آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1514
تعداد پذیرش 173
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1091
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 878

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 20
تعداد شماره‌ها 78
تعداد مقالات 551
تعداد مشاهده مقاله 1040893
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 908146
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 179 روز
متوسط زمان داوری 45 روز
متوسط زمان پذیرش 453 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 90 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 36 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 289 روز
درصد پذیرش 11 %