آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1443
تعداد پذیرش 155
تعداد پذیرش بدون داوری 2
تعداد عدم پذیرش 1052
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 858

مقالات منتشر شده (از سال 1381)
تعداد دوره‌ها 19
تعداد شماره‌ها 76
تعداد مقالات 534
تعداد مشاهده مقاله 986378
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 865017
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 33 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 192 روز
متوسط زمان داوری 47 روز
متوسط زمان پذیرش 501 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 60 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 92 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 307 روز
درصد پذیرش 11 %