آدرس: تهران، انتهای اتوبان همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

نمابر:44744357

پست الکترونیکی:esfa@atu.ac.ir

 آدرس وبگاه نشریه :https://qjma.atu.ac.ir/

تلفن دفتر نشریه    48392806


کاراکترهای تصویر را از انتها به ابتدا وارد کنید.
CAPTCHA Image