حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بررسی تأثیر درماندگی مالی و فرصت‌های رشد بر محافظه‌کاری حسابداری با نقش تعدیل‌گری بیش‌ اطمینانی مدیریت

مهدی حیدری؛ علیرضا علی اکبرلو؛ ابراهیم خاکپور حیدرانلو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 آذر 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.59804.2249

چکیده
  محافظه‌کاری اقدامی است که در شرایط عدم اطمینان و محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیریت در جهت افزایش قابلیت اتکای گزارش‌های مالی از آن بهره گرفته می‌شود. درماندگی مالی و فرصت‌های رشد از جمله عواملی هستند که می‌توانند باعث بهبود سطح محافظه‌کاری حسابداری شوند. در این میان انتظار می‌رود خصوصیات رفتاری مدیران بر رابطه میان درماندگی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن

جاوید یاراحمدی؛ موسی بزرگ اصل؛ محمد ابراهیمی نوده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.63860.2318

چکیده
  این تحقیق با هدف آزمون تجربی تاثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن در بازه سال های 1391 الی 1398 شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش جمع آوری داده ها آرشیوی و رجوع به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت است. نتایج ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
اثر قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر به موقع بودن گزارش گری مالی با تاکید بر نقش تعدیل گر ابهام اطلاعاتی قیمت سهام

یونس بادآور نهندی؛ قادر بابایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.66517.2357

چکیده
  میزان قابلیت مقایسه اطلاعات مالی در سطح هر شرکت و صنعت شباهت ها و تفاوت ها را انعکاس داده و با محیط های عملیاتی و گزارش گری مالی شرکت ها مرتبط است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی اثر قابلیت مقایسه اطلاعات مالی بر مبنای تئوری ارزش گذاری نسبی بر به موقع بودن گزارش گری مالی با تاکید بر نقش تعدیل گر ابهام اطلاعاتی قیمت سهام است. برای دستیابی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر نوآوری سبز و حسابداری مدیریت زیست محیطی بر عملکرد مالی، زیست محیطی و اقتصادی شرکت

محمد نمازی؛ زهرا خرم دل ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.65916.2350

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز از حیث نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز بر عملکردهای شرکت از جنبه مالی، زیست‌محیطی و اقتصادی است. همچنین نقش میانجی حسابداری مدیریت زیست‌محیطی بر رابطه بین نوآوری محصول و فرآیند سبز و عملکردهای شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 202 شرکت و از ابزار پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر رابطه چسبندگی انتظارات مدیران و بازده آتی سهام

ناهید محمدی؛ مهدی بهار مقدم؛ امید پورحیدری

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.49198.2108

چکیده
  پیش‌بینی نرخ بازده سهام و قیمت‌گذاری اوراق بهادار یکی از مهمترین موضوعات بازارهای مالی است. اطلاعات ارائه شده توسط مدیران در صورتهای مالی شرکتها به سرمایه‌گذاران دراتخاذ تصمیم‌های بهینه کمک می‌کند، ارزش این اطلاعات، وابسته به‌ دقت و صحت آن‌ها است وسوگیریهای مدیران به درستی اطلاعات خدشه وارد نموده و سبب پیش‌ینی‌های ناصحیح ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بررسی رابطه بین شکاف انتظار حسابرسی و اطمینان سرمایه-گذاران: بررسی نقش بهبود سطح ارتباطات حسابرسان

فرزاد ایوانی؛ حدیث عبدی؛ فرشید خیراللهی؛ مهری علیمرادی

دوره 19، شماره 73 ، فروردین 1401، ، صفحه 117-149

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.62225.2286

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی رابطه بین شکاف انتظار حسابرسی و اطمینان سرمایه‌گذاران و همچنین بررسی نقش متغیر بهبود سطح ارتباطات حسابرسان بر این رابطه بوده است. بدین منظور، از یک مدل معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی (PLS-SEM) و یک مدل با سازه‌های مرتبه بالاتر استفاده شده است. با استفاده اطلاعات گردآوری‌شده از پرسشنامه مربوط به حسابرسان ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
طراحی الگوی حسابداری مدیریت یکپارچه آب با استفاده از مدل ارزیابی متوازن

محمد نمازی؛ آرزو مصلی نژاد

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.61932.2284

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی حسابداری‌مدیریت یکپارچه آب از طریق روش ترکیبی اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، با استفاده از روش فراترکیب پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، در محدوده زمانی 1980-2020، جمعا 147 پژوهش یافت شد، که پس از مطالعه تعداد 33 پژوهش که به صورت مستقیم، حسابداری و مدیریت آب را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شدند و الگویی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد

محمد علی آقایی؛ محمد امری اسرمی

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 57-77

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.51016.2139

چکیده
  در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه­گیری شد. با روش غربالگری منظم، ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
توانایی مدیریتی و رفتار ریسک‌پذیری شرکت

حسن یاری؛ رافیک باغومیان

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 109-137

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58781.2229

چکیده
  یکی از مهم‌ترین وظایف پیش‌ روی مدیران، تصمیم‌گیری است. زندگی امروز در حالی ادامه می‌یابد که سایه‌افکنی شرایط عدم ­اطمینان بر کلیه امور، به علل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری را به کلی متحول ساخته است. شرکت‌ها نیز در طول عمر اقتصادی خود با عوامل مختلفی که غیر‌قابل پیش‌بینی است، روبه‌رو هستند و این مدیران هستند که تصمیم­های نهایی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و هم‌زمانی قیمت سهام با نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی

رافیک باغومیان؛ حسین رجب دری؛ امیررضا خانی ذلان

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 57-86

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.41277.1996

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه خوانایی گزارش­های مالی و هم‌زمانی قیمت سهام با نقش تعدیل­گر مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و دوره زمانی آن نیز شامل سال‌های 1394 تا 1398 و نمونه برگزیده متشکل از 171 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر استراتژی‌های متنوع‌سازی بر عملکرد ‌موجودی کالا

زهرا یوسف زاده؛ غلامرضا منصورفر؛ فرزاد غیور

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 113-142

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58687.2227

چکیده
  چکیدهامروزه همراه با تغییرات سریع و مداوم در بازارهای کسب و کار تعداد رو به رشدی از شرکت­ها برای تداوم سودآوری و به منظور افزایش اهمیت ماندگاری و پایداری درازمدت مالی، متنوع­سازی را با تغییر تجارت خود به بخش­های محصول جدید یا بازارهای جهانی پیاده کرده­اند. ازطرفی افزایش تنوع محصولات، پوشش تقاضای غیرقطعی مشتریان، مدیریت موجودی­ها ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بررسی واکنش بازار به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اثر آن بر دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی

رویا سلطانی؛ علی ابراهیم نژاد

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 143-170

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58490.2223

چکیده
  در پژوهش حاضر به بررسی واکنش بازار به تجدید ارزیابی بنگاه­های بورسی در ایران می­پردازیم. به این منظور، ابتدا واکنش بازار به خبر تجدید ارزیابی دارایی­ها را تخمین می­زنیم و سپس به بررسی دلایل احتمالی واکنش بازار به تجدید ارزیابی می‌پردازیم. تجدید ارزیابی دارایی­ها با بهبود برخی نسبت­های مالی می­تواند دسترسی بنگاه به تسهیلات ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
رابطه الگوهای مدیریت سود با ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

عرفان محمدی؛ حمیده اثنی عشری

دوره 18، شماره 71 ، مهر 1400، ، صفحه 171-200

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.47802.2078

چکیده
  ریسک سقوط قیمت سهام یکی از موضوعات مورد توجه تحقیقات حوزه بازار سرمایه است . از آنجایی که رسالت اصلی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه‌گذارا ن است بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط سهام همواره مورد توجه بوده است. کیفیت گزارشگری مالی و الگوهای مدیریت سود، مهمترین ابزار در اختیار نهادهای ناظر است که می تواند به آنها در مدیریت ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تدوین الگوی آنتروپی رفتاری حسابرسان سازمان حسابرسی: بارویکرد داده بنیاد

رامین حسینی؛ علیرضا معطوفی؛ منصور گرکز؛ علی خوزین

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 139-166

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.56119.2201

چکیده
  یکی از مسائلی که بسیاری از سازمان‌ها با آن مشکل دارند، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است خروج از حالت تعادل رفتاری را می‌توان به عنوان آنتروپی رفتاری انسان دانست که دیگر نمی‌توان در مورد رفتارهای وی اظهار نظرکرد. شناخت علت‌های بروز این رفتارها می‌تواند موجب جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات در سازمان‌ها شود. هدف این پژوهش تدوین ...  بیشتر