نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

چکیده

توسعه سریع دنیای تجارت منجر به ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد برای نیروی کار شده است. افراد معمولا شغلی را انتخاب می‌کنند که به آن علاقه‌مند باشند و توانایی لازم را برای ایفای آن داشته باشند. فارغ‌التحصیلان حسابداری یکی از افرادی هستند که این امکان برایشان وجود دارد که وارد بازار کار شوند و به همین ترتیب حسابداری یک حرفه مهم در دنیای تجارت می‌باشد. یک فرد با سابقه تحصیلی حسابداری می‌تواند مشاغل مختلفی از جمله حسابداری دولتی، حسابداری مدیریت، حسابداری مالی و آموزش حسابداری را دنبال کند. در پژوهش حاضر اثر پاداش‌های مالی، ملاحظات بازار کار، شخصیت، ارزش‌های اجتماعی و آموزش حرفه‌ای در مورد انتخاب شغل به عنوان حسابدار بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. داده‌های این پژوهش از طریق پرسشنامه‌ای که بین 384 دانشجو مقاطع مختلف رشته حسابداری توزیع شد جمع‌آوری گردید، هم‌چنین برای تحلیل داده‌ها از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شد. نتایج نشان داد که پاداش‌های مالی، ملاحظات بازار کار، شخصیت، ارزش‌های اجتماعی و آموزش حرفه‌ای، تاثیر مثبت و معناداری بر انتخاب شغل به عنوان حسابدار بخش عمومی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Rewards, Market Considerations, Personality, Social values and professional Training in Choosing a public sector accountant Job

نویسندگان [English]

  • Saman Mohammadi 1
  • Hanieh Jaberi 2

1 Assistant Professor of Accounting, Accounting Department, Faculty of Economics and Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran

2 Accounting Department, Faculty of Economics and Entrepreneurship, Razi University, Kermanshah, Iran.

چکیده [English]

The rapid development of the business world has created numerous job opportunities for the workforce. People usually choose a job they are interested in and have the necessary ability to perform. Accounting graduates are one of the people who can enter the job market, and in the same way, accounting is an important profession in the business world. A person with an accounting background can pursue various careers, including government accounting, management accounting, financial accounting and accounting education. The current research investigates the effect of financial rewards, labor market considerations, personality, social values, and professional training on choosing a job as a government accountant. The data of this research was collected through a questionnaire that was distributed among 384 students of different levels of accounting, also partial least squares method was used to analyze the data. The results showed that financial rewards, labor market considerations, personality, social values, and professional training have a positive and significant effect on choosing a job as a government accountant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial rewards
  • personality
  • social values
  • professional training
  • government accounting