نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، داتشگاه شهید بهشتی

2 استادیار گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 گروه هوش مصنوعی، دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

5 استادیار، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

روش شناسی علم طراحی، رهیافتی راه‌حل‌محور برای تعقیب پژوهش‌هایی است که فراتر از فهم ‏وضع موجود، به دنبال خلق وضع مطلوب از طریق ارائۀ مصنوعات نوآورانه و بدیع است. با وجود ‏کاربرد گسترده این روش شناسی در دیگر رشته‌های فنی و مدیریتی و البته گذشت بیش از دو دهه از ‏نخستین پژوهش علم طراحی در حسابداری، ظرفیت آن به قدر مقتضی شناخته نشد، مگر در چند سال ‏اخیر که با استقبال بی سابقه پژوهشگران حسابداری مواجه گردید.‏

با هدف واکاوی روندهای موضوعی، شناسایی کنشگران اثرگذار، و نیز نگاشت ساختار فکری و ‏مفهومی پژوهش‌های حسابداری مرتبط با روش شناسی علم طراحی، در این پژوهش برای نخستین بار، ‏با استفاده از فنون هم‌واژگانی، هم‌نویسندگی، مصورسازی نقشه علمی و ابرواژگان، به تحلیل ‏کتاب‌شناختی 51 مقاله منتشره تا سال 2023 در مجلات نمایه‌شده در آخرین فهرست شورای رؤسای ‏دانشکده‌های علوم مالی استرالیا در نرم افزارهای ووس ویور، مایکروسافت اکسل و زبان پایتون ‏پرداخته‌شد. ‏

طبق یافته‌های این مطالعه، بیش از نیمی از تولیدات پژوهشی مربوط به سال‌های 2020 تا 2023 است ‏که دلالت بر اقبال نوظهور پژوهشگران حسابداری به این روش‌شناسی دارد. غالب‌ترین حوزه‌های ‏موضوعی در مقالات علم طراحی، حسابرسی و کنترل است که با کاربرد فناوری‌های نوین و ‏تکنیک‌های تحلیل‌شناسی داده‌ها همراه بوده‌است. پراستنادترین اثر، مقالۀ «روش‌شناسی پژوهش علم ‏طراحی و کاربرد آن در پژوهش سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری» اثر گویدو گیرتس (2011)، که ‏تاکنون 140 استناد صرفاً در پایگاه دادۀ اسکوپوس دریافت کرده است. ‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Twenty-five Years of Design Science Methodology ‎in Accounting Research: A Bibliometric Analysis

نویسندگان [English]

  • Amir Moradi 1
  • hamideh asnaashari 2
  • Mohammad Hossein rohban 3
  • Mohammad Arabmazar Yazdi 4
  • MohammadHosien SafarZade 5

1 Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.

2 Assistant Professor of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti university

3 Artificial Intelligence, Computer Engineering Faculty, Sharif University of Technology, Tehran, Iran.

4 Associate Professor of Accounting in department of management and Accounting Shahid beheshti university

5 Assistant Professor, Management and Accounting faculity, Shahid Beheshti University, Tehran, IRAN.

چکیده [English]

Design Science Research Methodology (DSRM) is a solution-oriented ‎approach for conducting research that transcends mere understanding ‎of existing situations, aiming to generate innovative and novel artifacts ‎to realize desired outcomes. Despite its widespread use in other ‎technical and managerial domains, and more than two decades since ‎the first exploration of DSRM in accounting literature, its true ‎potential went largely unrecognized until the past five years, when it ‎gained unprecedented recognition from accounting researchers.‎

In this pioneering research, we analyze trends, identify influential ‎figures, and map the intellectual and conceptual landscape of ‎accounting research related to DSRM. Utilizing co-word analysis, co-‎authorship techniques, as well as scientific mapping and word cloud ‎visualization, we scrutinize 51 articles from journals indexed in the ‎most recent Australian Business Deans Council (ABDC) list from ‎‎2023.‎

Our findings reveal that more than half of the research output is ‎concentrated in the four-year period spanning from 2020 to 2023, ‎signaling a growing interest among accounting researchers in this ‎methodology. The dominant subject areas in design science articles are ‎audit and control, coupled with the integration of emerging ‎technologies and data analytics techniques. ‎

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • Design Science Research Methodology
  • Bibliometric &lrm؛ Analysis
  • Science Mapping.&lrm