حسابداری مالی
الگوی اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی

ایرج دوانی پور؛ قاسم بولو؛ مقصود امیری

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.44845.2033

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی شدند و سپس با اجرای دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان و اجرای تحلیل عاملی تاییدی، شاخصهای اثرگذار بر ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
طراحی الگوی حسابداری مدیریت یکپارچه آب با استفاده از مدل ارزیابی متوازن

محمد نمازی؛ آرزو مصلی نژاد

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.61932.2284

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی حسابداری‌مدیریت یکپارچه آب از طریق روش ترکیبی اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، با استفاده از روش فراترکیب پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، در محدوده زمانی 1980-2020، جمعا 147 پژوهش یافت شد، که پس از مطالعه تعداد 33 پژوهش که به صورت مستقیم، حسابداری و مدیریت آب را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شدند و الگویی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد

محمد علی آقایی؛ محمد امری اسرمی

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، صفحه 57-77

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.51016.2139

چکیده
  در این پژوهش تاثیر بیش اعتمادی مدیریت بر رابطه بین نگهداشت وجه نقد با بازده مازاد در شرکت­های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1390 تا 1397 بررسی شد. بیش اعتمادی مدیریت از معیار سرمایه­گذاری بیش از حد در دارایی­ها و بازده مازاد سهام از طریق تفاوت بازده واقعی و بازده پرتفوی الگو اندازه­گیری شد. با روش غربالگری منظم، ...  بیشتر

حسابداری مالی
تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

موسی بزرگ اصل؛ محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، صفحه 79-107

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.57363.2211

چکیده
  ویژگی‌های زبانشناختی اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری، می‌تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت‌های اقتصادی شود. بر همین اساس در سالیان اخیر این ویژگی‌ها همواره مورد توجه پژوهش‌های حوزه حسابداری و مالی رفتاری بوده‌ است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد. ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
توانایی مدیریتی و رفتار ریسک‌پذیری شرکت

حسن یاری؛ رافیک باغومیان

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، صفحه 109-137

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58781.2229

چکیده
  یکی از مهم‌ترین وظایف پیش‌ روی مدیران، تصمیم‌گیری است. زندگی امروز در حالی ادامه می‌یابد که سایه‌افکنی شرایط عدم ­اطمینان بر کلیه امور، به علل مختلف فرآیند تصمیم‌گیری را به کلی متحول ساخته است. شرکت‌ها نیز در طول عمر اقتصادی خود با عوامل مختلفی که غیر‌قابل پیش‌بینی است، روبه‌رو هستند و این مدیران هستند که تصمیم­های نهایی ...  بیشتر

بررسی اثرات تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران بخش عمومی با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران

غریبه اسماعیلی کیا؛ فرشاد سبزعلی پور؛ منظر باقری زاده؛ مهدی امیدی

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، صفحه 139-168

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.57877.2217

چکیده
  مدیریت عمومی نوین، پدیده­ای در حال تکامل است که حسابداری نقشی اساسی در تحولات آن ایفا می­کند. بررسی­ها نشان داده که تحولات حسابداری کمتر از حد انتظار ظاهر شده و این تنها به طراحی فنی ابزارهای حسابداری مرتبط نمی­باشد. درک تحولات حسابداری و پیاده­سازی آن مستلزم نگرش به حسابداری نه صرفا به عنوان ابزاری فنی، بلکه بیشتر به عنوان ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی: نقش تعدیلی مدیریت سود

الناز اکبرلو؛ مهدی زینالی؛ مهدی علی نژاد ساروکلایی؛ رسول برادران حسن زاده

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، صفحه 169-192

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.59285.2237

چکیده
  مدیران خودشیفته با شاخصه‌های رفتاری خودخواهی، سلطه‌جویی و خودبرتربینی، اهمیتی برای قوانین و مقررات قائل نبوده و به شکل فرصت‌طلبانه در قالب مدیریت ادراک اقدام به استفاده از واژگان مثبت به شکل لحن خوش‌بینانه در گزارش‌های توضیحی حسابداری می‌کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین خودشیفتگی مدیران و لحن خوش‌بینانه گزارشگری مالی با ...  بیشتر