اعتبارسنجی مدل سه بعدی آموزش صلاحیت های اخلاقی در رشته حسابداری

جعفر باباجانی؛ علی ثقفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ هیوا رستگار مقدم

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.53224.2164

چکیده
  همواره انتظار میرود تا حسابداران اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند که توان تصمیم گیری و قضاوت ایشان را افزایش دهد. لذا اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید دارای ویژگیهایی در برگیرنده اصول اخلاقی باشد. به عبارت دیگر، حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای که عاملی پیشگیرانه در ...  بیشتر

حسابداری مالی
بررسی پیامدهای مالی افشا ریسک در بازار سرمایه ایران: مطالعه موردی بانک‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران

علی رحمانی؛ غلامرضا سلیمانی؛ ماندانا طاهری

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، صفحه 27-50

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.46908.2064

چکیده
  گزارشگری و افشا در بازار سرمایه از طرف گروه‌های ذی‌نفع بخصوص سهامداران همواره مطالبه داشته است و آنها مبتنی بر اطلاعات افشا شده، انتظارات خود از ریسک و بازدهی را تغییر می‌دهند. بنابراین افشا دارای پیامدهای مالی برای شرکت‌ها است که مبتنی بر ادبیات تجربی هزینه سرمایه، عدم تقارن اطلاعاتی و نقدشوندگی سهام سه پیامد با اهمیت افشا و گزارشگری ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
تبیین انگیزه رفتاری مدیران در دستکاری سود از منظر تئوری چشم‌انداز تجمعی (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

فهیمه ابراهیمی؛ محمدحسین ستایش؛ حمیدرضا زارعی فرد

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، صفحه 51-77

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.57430.2212

چکیده
  تئوری چشم‌انداز به دنبال تبیین چگونگی تأثیر احساسات و ترجیحات روانشناختی افراد بر شیوه تصمیم‌گیری آنان است. هدف این پژوهش بررسی رفتار دستکاری سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از الگوی چهار جانبه نگرش نسبت به ریسک ارائه شده توسط تئوری چشم‌انداز تجمعی بود. دوره زمانی این پژوهش 6 سال، از سال 1392 الی ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
تأثیر حجم افشای اطلاعات بر کارایی فرایند قیمت‌گذاری سهام

علیرضا رهروی دستجردی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، صفحه 79-112

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.55133.2193

چکیده
  از آنجا که حجم اطلاعات افشا شده توسط شرکت‌ها مدام در حال افزایش است؛ این مقاله در صدد است تا با تفکیک اطلاعات با ماهیت «متن» از اطلاعات با ماهیت «اعداد» به بررسی وجود و جهت تأثیرگذاری حجم این دو دسته از اطلاعات بر کارایی فرایند قیمت‌گذاری سهام در شرکت‌ها بپردازد. این پژوهش همچنین به تأثیری که حجم این دو گونه از اطلاعات ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و تلاش حسابرسی

مجتبی گل محمدی شورکی؛ ابوالفضل زارع مهرجردی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، صفحه 113-138

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.53171.2163

چکیده
  حق‌الزحمه حسابرسی به‌عنوان یکی از نشانه‌های تلاش حسابرسی، عاملی مهم در پذیرش یا رد یک کار حسابرسی از جانب صاحب‌کاران و حسابرسان محسوب می‌شود. ویژگی‌های شرکت صاحب‌کار و به‌خصوص ویژگی‌های گزارشگری مالی از عوامل مهمی است که می‌تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق‌الزحمه حسابرسی نیز تأثیر بگذارد. هدف اصلی این ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تدوین الگوی آنتروپی رفتاری حسابرسان سازمان حسابرسی: بارویکرد داده بنیاد

رامین حسینی؛ علیرضا معطوفی؛ منصور گرکز؛ علی خوزین

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، صفحه 139-166

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.56119.2201

چکیده
  یکی از مسائلی که بسیاری از سازمان‌ها با آن مشکل دارند، تغییر رفتار کارکنان آن سازمان است خروج از حالت تعادل رفتاری را می‌توان به عنوان آنتروپی رفتاری انسان دانست که دیگر نمی‌توان در مورد رفتارهای وی اظهار نظرکرد. شناخت علت‌های بروز این رفتارها می‌تواند موجب جلوگیری از بروز بسیاری از مشکلات در سازمان‌ها شود. هدف این پژوهش تدوین ...  بیشتر

حسابداری مالی
قدرت مدیرعامل، مالکیت خانوادگی و حق‌الزحمه حسابرسی: واکاوی نظریه‌های همسویی و سنگربندی

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ نرجس امیرنیا؛ سید پوریا کاظمی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، صفحه 167-193

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.52432.2154

چکیده
  بر اساس نظریه‌های همسویی و سنگربندی، قدرت مدیرعامل شرکت ممکن است از طریق افزایش کیفیت سود و کاهش ریسک حسابرسی منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی شود، یا از طریق مدیریت سود فرصت طلبانه و گزارشگری مالی متقلبانه منجر به افزایش مشکلات نمایندگی و ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش حق‌الزحمه حسابرسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ...  بیشتر