بررسی تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس: رویکرد معادلات ساختاری

زهرا فتحی؛ مهدی بهارمقدم؛ امید پورحیدری

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، صفحه 1-28

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.46462.2053

چکیده
  حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه‌ای استفاده می‌کنند. درصورتی‌که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه‌ای صحیح‌تری را به دنبال می‌آورد. همچنین، به‌واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه‌های زمانی، به‌عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری‌های ...  بیشتر

نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب با تأکید بر کاهش ناهمخوانی بین معیارهای مالی و غیر مالی

جواد شکرخواه؛ فرشته احمدی پاک؛ اسحاق بهشور

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، صفحه 29-54

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.49296.2114

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نقش حسابرسان مستقل و کمیته حسابرسی در کاهش ریسک تقلب می‌باشد. مطالعات پیشین نشان می‌دهند که تمام حسابرسان یا کمیته‌های حسابرسی به یک اندازه در تشخیص ریسک تقلب با استفاده از معیارهای غیرمالی و کاهش این ریسک مهارت ندارند. بر این اساس، این پژوهش به بررسی اثرات حسابرس مستقل و رئیس کمیته حسابرسی بر احتمال بروز تقلب ...  بیشتر

تبیین مدلی برای سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل با استفاده از شاخص آنتروپی شانون و بررسی اثر آن بر کیفیت پیش بینی سود

قدرت الله نیک زاد چالشتری؛ مهدی عربصالحی؛ داریوش فروغی

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، صفحه 55-84

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.56501.2202

چکیده
  مرور ادبیات نظری حسابداری، موید نقش سرمایه انسانی مدیرعامل به عنوان یک دارایی نامشهود با ارزش و تاثیرگذار برای شرکت است. هدف این پژوهش تعیین معیارهای موثر بر سرمایه انسانی مدیرعامل و تبیین مدلی جامع برای سنجش سرمایه انسانی مدیرعامل شرکت های ایرانی و بررسی تاثیر سرمایه انسانی مدیرعامل برکیفیت پیش بینی سود می باشد. برای این منظور ابتدا ...  بیشتر

میزان اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی با توجه به راهبرد پرورش مدیر

وحید منتی؛ اخت هارون علی پور

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، صفحه 85-113

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.56026.2200

چکیده
  واقع‌بینی یکی از چهار اصل بنیادی آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان داخلی است. بر اساس گزاره ارزش افزایی انجمن حسابرسان داخلی (2010) واقع‌بینی (بی‌طرفی) یکی از عناصر اصلی سه‌گانه حسابرسی داخلی، قلمداد می‌گردد و استاندارد حسابرسی 610 (استفاده از کار حسابرسان داخلی) نیز واقع‌بینی را یکی از مؤلفه‌های اصلی برای استفاده از کار حسابرسان داخلی ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت‌گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام

نویدرضا نمازی؛ پدرام عزیزی

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، صفحه 115-144

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.54112.2181

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تعدیلی کیفیت حسابرسی بر رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و قیمت­گذاری کمتر از واقع عرضه عمومی اولیه سهام است. جامعه این پژوهش شرکت­های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. نمونة آماری متشکل از 230 شرکت در بازه زمانی 18 ساله برای سال­های 1380 تا 1397 می­باشد. داده­ها با استفاده از ...  بیشتر

تاثیر سرمایه‌گذاری و رتبه اعتباری بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و ارزش شرکت

سید علی واعظ؛ رحیم بنابی قدیم؛ سجاد چینه کش

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، صفحه 145-173

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.48408.2091

چکیده
  ارزش شرکت متاثر از عوامل متعددی است که ضعف کنترل­های داخلی و کیفیت اطلاعات ناشی از آن، یکی از این موارد است. در این میان سطح سرمایه­گذاری و رتبه اعتباری شرکت، می­تواند ضعف ناشی از کنترل­های داخلی را جبران و از کاهش ارزش شرکت از این حیث جلوگیری کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر سرمایه­گذاری و رتبه اعتباری بر رابطه بین ضعف کنترل ...  بیشتر

شناخت رویکردهای تفکر انتقادی حسابرسان و بازنمایی آن در قالب تحلیل‌های پیوندی(تحلیل کیفی/تعاملی (IQA)

محمد پورسمیعی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی

دوره 18، شماره 69 ، فروردین 1400، صفحه 185-210

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.51892.2147

چکیده
  حسابرسان در تمام مراحل حسابرسی از قضاوت حرفه‌ای استفاده می‌کنند. درصورتی‌که تفکر فلسفی حسابرس از جامعیت، تعمق و انعطاف‌پذیری لازم برخوردار باشد، قضاوت حرفه‌ای صحیح‌تری را به دنبال می‌آورد. همچنین، به‌واسطه توجه و اهمیت زیادی که مؤسسات حسابرسی برای دستیابی به بودجه‌های زمانی، به‌عنوان معیاری برای کارایی، قائل هستند، دشواری‌های ...  بیشتر