1. ارتباطات سیاسی و کیفیت اطلاعات حسابداری: شواهدی از تجدید ارائه صورت‌های مالی

شکراله خواجوی؛ هاشم نصیری فر؛ محمدحسین قدیریان آرانی

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.49457.2113

چکیده
  باتوجه به مزایای روابط سیاسی برای شرکت‌ها و نیاز کمتر شرکت‌های با ارتباطات سیاسی گسترده برای پاسخگویی به فشارهای بازار برای افزایش کیفیت اطلاعات انتظار می‌رود چنین شرکت‌هایی اطلاعات حسابداری با کیفیت پایین‌تری ارائه کنند. از آنجا که دولت در اقتصاد ایران نقش‌های گسترده‌ای دارد، هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ارتباطات سیاسی شرکت‌های ...  بیشتر

2. تاثیر ریسک غیرسیستماتیک سهام بر رفتار گروهی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

محمدجواد سلیمی؛ جواد علیزاده؛ جواد دوست جباریان؛ زهره هوشنگی

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.20241.1565

چکیده
  چکیده:رفتار گروهی سرمایه گذاران یکی از پدیده های مورد توجه پژوهشگران حوزه مالی است. رفتار گروهی باعث افزایش نوسان قیمتها در بازارهای مالی شده و منجر به فاصله گرفتن سهم از ارزش ذاتی آن می‌گردد. این پدیده در سالهای گذشته در داخل کشور نیز مورد آزمون قرار گرفته است و شواهدی مبنی بر وجود آن در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. در عین حال ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
3. رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و هم‌زمانی قیمت سهام با نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی

رافیک باغومیان؛ حسین رجب دری؛ امیررضا خانی ذلان

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.41277.1996

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و هم‌زمانی قیمت سهام با نقش تعدیل‌گر مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و دوره زمانی آن نیز شامل سال‌های 1394 تا 1398 و نمونه برگزیده متشکل از 171 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران با روش حذف ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
4. تبیین گزارشگری مالی- مالیاتی متقلبانه شرکت‌ها: رویکرد ترکیبی داده‌کاوی کلاسیک، ANFIS و الگوریتم‌های فراابتکاری

ماریام یوخنه القیانی؛ جمال بحری ثالث؛ سعید جبارزاده کنگرلوئی؛ اکبر زواری رضایی

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.59092.2234

چکیده
  گاهی شرکت‌ها به تدوین گزارش‌های مالی متقلبانه در راستای تقلب مالیاتی می‌پردازند. هدف پژوهش پیش‌رو، ترکیب ابزارهای داده‌کاوی و هوش مصنوعی همراه با الگوریتم‌های فراابتکاری جهت تبیین و بهینه‌سازی مدلی در شناسایی تقلب و فرار مالیاتی با به‌کارگیری ظرفیت گزارش‌های مالی شرکت‌هاست. به‌منظور گردآوری داده‌های پژوهش، گزارش‌های مالی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
5. بررسی واکنش بازار به تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اثر آن بر دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی

رویا سلطانی؛ علی ابراهیم نژاد

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58490.2223

چکیده
  در این پژوهش به بررسی واکنش بازار به تجدید ارزیابی بنگاه‌های بورسی در ایران می‌پردازیم. به این منظور ابتدا واکنش بازار به خبر تجدید ارزیابی دارایی‌ها را تخمین می‌زنیم. سپس به بررسی دلایل احتمالی واکنش بازار به تجدید ارزیابی می‌پردازیم. تجدید ارزیابی دارایی‌ها با بهبود برخی نسبت‌های مالی می‌تواند دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
6. تاثیر استراتژی‌های متنوع‌سازی بر عملکرد ‌موجودی کالا

زهرا یوسف زاده؛ غلامرضا منصورفر؛ فرزاد غیور

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58687.2227

چکیده
  امروزه همراه با تغییرات سریع و مداوم در بازارهای کسب و کار بسیاری از شرکت‌های تولیدی در راستای تولید محصولات باکیفیت، پوشش تقاضاهای غیرقطعی مشتریان و کاهش هزینه‌ها رقابت می‌کنند. لذا در بازار رقابتی امروز تعداد رو به رشدی از شرکت‌‌ها برای تداوم سودآوری و به منظور افزایش اهمیت ماندگاری و پایداری درازمدت مالی، متنوع‌سازی را با ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
7. رابطه الگوهای مدیریت سود با ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر نقش کیفیت حسابرسی

عرفان محمدی؛ حمیده اثنی عشری

دوره 18، شماره 71 ، پاییز 1400

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.47802.2078

چکیده
  ریسک سقوط قیمت سهام یکی از موضوعات مورد توجه تحقیقات حوزه بازار سرمایه است . از آنجایی که رسالت اصلی نهادهای ناظر بر بازار سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه‌گذارا ن است بررسی عوامل موثر بر ریسک سقوط سهام همواره مورد توجه بوده است. کیفیت گزارشگری مالی و الگوهای مدیریت سود، مهمترین ابزار در اختیار نهادهای ناظر است که می تواند به آنها در مدیریت ...  بیشتر