مدل نوین سنجش بیش‌اطمینانی مدیریت و پیش‌بینی‌های سود: روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)

صابر شعری؛ غلامحسین اسدی؛ مهدی نیک روش

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10411

چکیده
  سود پیش­بینی­شده یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی در بازار سرمایه است. ادبیات خاطر نشان ساخته که بیش­اطمینانی مدیران از عوامل مؤثر بر دقت این پیش­بینی­ها است. به دلیل اتکای استفاده­کنندگان به اطلاعات پیش­بینی­شده، بررسی آثار بیش­اطمینانی بر دقت این پیش­بینی­ها دارای اهمیت است. پژوهش حاضر با بکارگیری یک مدل نوین برای ...  بیشتر

بررسی تاثیر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید اله بخشی؛ پرویز پیری؛ مهدی حیدری

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، صفحه 21-43

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10412

چکیده
  هدف این مقاله بررسی اثر ساختار مالکیت ( دولتی و خصوصی ) بر رابطه بین کیفیت افشا و هزینه سرمایه می باشد . جهت نیل به این هدف ، نمونه ای مشتمل بر 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  طی سال های 1387تا 1396 با روش حذف سیستماتیک انتخاب گردید و اطلاعات آنها با استفاده از روش همبستگی و الگوی داده های ترکیبی با استفاده از نرم افزارهایE-views ...  بیشتر

اثر ویژگی های کمیته حسابرسی بر رابطه بین پیچیدگی حسابرسی و تاخیر در گزارش حسابرسی

محمدحسین صفرزاده؛ عرفان محمدی

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، صفحه 45-76

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10413

چکیده
  در پژوهش حاضر تأثیر ویژگی­های کمیته حسابرسی بر رابطه میان پیچیدگی حسابرس و تاخیر در گزارش حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. بدین صورت که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه‌های پژوهش، از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک، تعداد 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را در یک قلمروی ...  بیشتر

تحلیل اثر محافظه‌کاری حسابداری بر اصلاح نابهنجاری اقلام تعهدی

سعید یادگاری؛ سید عباس هاشمی؛ هادی امیری

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، صفحه 69-95

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10414

چکیده
  یکی از دلایل ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، پایداری کمتر بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن است. از آنجایی که محافظه­کاری به­عنوان یک میثاق حسابداری قابلیت اتکای اقلام تعهدی را افزایش می­دهد؛ لذا انتظار می­رود محافظه­کاری منجر به افزایش پایداری اقلام تعهدی گردد. در این پژوهش اثر درجات متفاوت محافظه­کاری حسابداری بر افزایش ...  بیشتر

تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژی‌های شتاب در قالب فرضیه‌های فشار بازار و ﺟﺒﻬﻪ‌ﮔﯿـﺮی مدیریت

مهدی سدیدی؛ میثم احمدوند

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، صفحه 97-125

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10415

چکیده
  هدف پژوهش پیش­رو، آزمون تأثیر ماهیت راهبری شرکتی بر سودآوری استراتژی­های شتاب در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور، ابتدا سودآوری سه استراتژی شتاب کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که، هم با استناد به داده­های خام و هم با توجه به داده­های تعدیل­شده بر اساس صنعت، تنها استراتژی شتاب ...  بیشتر

مدلی برای رتبه بندی سنجه‌های کیفیت سود در ایران

محمد کاشانی‌پور؛ غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جزء

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، صفحه 127-150

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10425

چکیده
  نظر به اهمیت و جایگاه سود در میان اطلاعات گزارشگری مالی، در این تحقیق سعی شده است با استفاده از نظر خبرگان مدلی برای رتبه بندی کیفیت سود ارائه شود. از این رو، پس از بررسی ادبیات نظری و منابع کیفیت سود، مدل مفهومی و پرسشنامه پژوهش تدوین گردید. براساس مدل مفهومی تدوین شده، سه جنبه حسابداری، بازار و مدیریتی به عنوان ابعاد مدل انتخاب شدند. ...  بیشتر

تاثیر ارتباطات سیاسی بر افشای داوطلبانه در بورس اوراق بهادار تهران

سیدعلی حسینی؛ افسانه بحیرایی

دوره 16، شماره 62 ، تیر 1398، صفحه 151-175

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.10426

چکیده
  افشای داوطلبانه اطلاعات، مازاد بر الزام قانونی است که دربرگیرنده اطلاعات مالی و غیرمالی به منظور شفافیت بیشتر فرایندهای شرکت است. افشای داوطلبانه به عنوان یک نوع مکانیزم آگاهی دهنده ممکن است با فرایندهای مختلف شرکت در ارتباط باشد. به همین دلیل شرکت‌ها با توجه به ترکیب هیات مدیره خود تصمیماتی در زمینه نحوه افشای داوطلبانه اطلاعات ...  بیشتر