ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده؛ پیمان ایمان زاده

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.42320.2003

چکیده
  دستیابی به عملیات کارا، اثربخش و باصرفه اقتصادی، مسئولیت اصلی مدیریت هر سازمانی است. کارایی و اثربخشی مدیریت هر سازمان به معنای توانایی مدیران آن در چگونگی تهیه، توسعه، تخصیص، نگهداری و به‌کارگیری منابع موجود می‌باشد و حسابرسی عملکرد ازجمله ابزارهایی است که می‌تواند در جهت ارتقاء برنامه‌ریزی و کنترل عملیات و ارائه روش‌هایی برای ...  بیشتر

بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری

امید پورحیدری؛ عارف فروغی

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، صفحه 27-53

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.38013.1928

چکیده
  نفوذ مدیران به ‌ویژه مدیرعامل شرکت می‌تواند در راستای کنترل تولید اطلاعات حسابداری به‌کارگرفته شود و موجب مدیریت بر زمان‌بندی افشای اطلاعات و کیفیت اطلاعات ارائه شده، هم‌راستا با منافع مدیریت گردد. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی تأثیر نفو‌ذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

رابطه بین نسبت سود هر سهم به قیمت (E/P) و رشد سود آتی

محمدرضا نیکبخت؛ امیر فیروزنیا؛ حمید کلهرنیا

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، صفحه 55-78

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.22686.1621

چکیده
  در این تحقیق رابطه بین نسبت سود به قیمت هر سهم (نسبت E/P) با رشد فروش آتی و ریسک سیستماتیک سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق، تعیین این موضوع است که آیا سرمایه‌گذاران به کیفیت اطلاعات ارایه شده (سود هر سهم) توجه می‌کنند و انعکاس این موضوع در رشد فروش آتی شرکت و ریسک سیستماتیک سهام تجلی ...  بیشتر

بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد مهدی بحرالعلوم؛ پروانه شمسی

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، صفحه 79-100

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.29209.1747

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت افشاء سرمایه فکری بر هزینه سرمایه سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری تحقیق شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، طی سال‌های 1386تا 1394 می‌باشد که حجم نمونه با توجه به روش حذف سیستماتیک برابر با 140 شرکت تعیین شد. در این تحقیق که از داده‌های ترکیبی استفاده شده است، افشای ...  بیشتر

ارزیابی الگوی قیمت گذاری و رویکرد پرتفوی زمان-تقویمی در رویداد پژوهی بلندمدت

محمد حسین قائمی؛ محمد رحیم پور

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، صفحه 101-130

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.41172.1991

چکیده
  در رویداد پژوهی بلندمدت، سنجش عملکرد غیرعادی ناشی در بلندمدت از رویدادهای خاص ، براساس روش‌های مختلف انجام می‌شود. رویکرد پرتفوی زمان-تقویمی یکی از این روش‌ها است که در آن برای محاسبه بازده غیرعادی ناشی از اثر رویداد مورد بررسی بر قیمت سهام شرکت‌ها، استفاده می‌شود. در این پژوهش با شبیه‌سازی مبتنی بر داده‌های 321 شرکت در دوره زمانی ...  بیشتر

بررسی تاثیر عرضه و تقاضای اطلاعات در فضای مجازی بر میزان سودآوری سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

سعید شیرکوند؛ سعید فلاح پور؛ امیرمهدی صبائی

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، صفحه 131-155

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.44267.2026

چکیده
  هم اکنون حجم قابل توجهی از اطلاعات مالی و غیر مالی مستخرجه از صورت های مالی و سایر منابع اطلاعاتی در ارتباط با یک سهم از طریق فضای مجازی و منابع خبری شاغل در این حوزه منتقل می شود که این اطلاعات نقش بسزایی را در شکلدهی تقاضا برای یک سهم و نهایتاً بازده آن سهم دارد، بر همین اساس پژوهش حاضر به بررسی اثر عرضه و تقاضای اطلاعات از طریق فضای ...  بیشتر

سبد بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

سیدعلی پایتختی اسکویی؛ حسن هادی پور؛ حسن آباقری

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، صفحه 157-178

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.43203.2012

چکیده
  سنجه ارزش در معرض خطر به عنوان یکی از معیارهای سنجش ریسک، می تواند در تعیین سبد بهینه سهام مورد استفاده قرارگیرد. هدف اصلی این مطالعه تعیین پرتفوی بهینه سهام با استفاده از معیار ارزش در معرض خطر است . در این چارچوب ، از داده های قیمت هفتگی سهام 17 شرکت سیمانی منتخب، که اطلاعات آنها در دوره زمانی مورد بررسی(از دی ماه 1391 تا فروردین ماه 1396 ...  بیشتر