تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود : رویکرد متن کاوی

سبحان ظفری؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، صفحه 1-30

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.34708.1860

چکیده
  پیدایش مبنای تعهدی در تهیه صورت های مالی و اندازه گیری سودحسابداری منجر به ایجاد پژوهش های کمی، تجربی واثباتی بسیاری در حوزه کیفیت سود گردید. علیرغم تحقیقات زیاد و متناقض صورت گرفته پیرامون کیفیت سود دربازار سرمایه، هنوز هم موضوع کیفیت سود به عنوان یکی از مهم ترین موضوعات مدنظر پژوهشگران حوزه بازارسرمایه می باشد. برخی از پژوهش های ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی

محمدرضا عباس زاده؛ مهدی صالحی؛ فرهاد نسیم طوسی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، صفحه 31-57

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.30865.1775

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناخت عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس انجام شد. بدین منظور خوانایی 1202 گزارش حسابرس صادره طی سال‌های 1390 (پس از تجدید نظر در استاندارد حسابرسی 700) الی 1395 به کمک شاخص گانینگ فاگ اندازه‌گیری و تاثیر ویژگی‎های حسابرس و ویژگی‌های شرکت مورد رسیدگی بر آن با روش داده‌کاوی درخت تصمیم فازی، تحلیل کوواریانس و رگرسیون گام ...  بیشتر

تأثیر به‌کارگیری رویکرد ارزش منصفانه بر شاخص‌های عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری کوچک و متوسط

روح اله صدیقی؛ محمد مرفوع؛ علی قاسمی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، صفحه 59-80

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.42605.2023

چکیده
  استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی برای واحدهای کوچک و متوسط(IFRS For SMEs)، مجموعه‌ای است که نسبت به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی، الزامات کمتری دارد. مجموعه کوچک و متوسط در بسیاری از کشورها پذیرش شده است و در ایران نیز این استانداردها در حال بررسی می‌باشد. بنابراین ضروری است که این مجموعه استانداردها قبل از به‌کارگیری ...  بیشتر

تبیین الگوی حسابرسی داخلی اثربخش از منظر ذینفعان

محمد جعفر زیوری کامران؛ حسین فخاری

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، صفحه 81-111

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.42676.2019

چکیده
  پژوهش حاضر در صدد تبیین و ارائه الگویی از حسابرسی داخلی اثربخش و شناسایی مولفه‌های آن می‌باشد. جامعه آماری مورد نظر در این پژوهش، 16 نفر از جمعیت خبره‌ی مدیران شرکت های بورسی، اعضای کمیته‌های حسابرسی و مدیران موسسات حسابرسی می‌باشند. این پژوهش از لحاظ نوع، توصیفی - اکتشافی بوده و از لحاظ هدف نیز بنیادی است. جهت تحلیل داده های کیفی ...  بیشتر

تاثیر عملکرد بانکی بر خلق نقدینگی در سیستم بانکی

فاطمه رضازاده کارسالاری؛ مصطفی سرگلزایی

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، صفحه 113-133

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.42572.2006

چکیده
  در دنیای امروز صنعت بانکداری به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و می‌توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد. از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن سیستم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، لذا کارایی سیستم بانکی نیز ...  بیشتر

پیش‌بینی وضعیت مالی شرکت‌ها با استفاده از تحلیل محتوای گزارش‌های هیئت مدیره

جمال برزگری خانقاه؛ حبیب انصاری سامانی؛ لیدا رزاززاده

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، صفحه 135-160

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.27663.1718

چکیده
  نوسانات شدید اقتصادی و تبعات نامطلوب آن برای سرمایه­گذاران نیاز به الگوهای پیش­بینی وضعیت مالی شرکت­ها را بیش از پیش ضروری ساخته است. در این راستا این پژوهش قصد دارد با بررسی رابطه میان نسبت­های مالی و محتوای گزارش­های هیئت ­مدیره راهی جدید را برای پیش­بینی وضعیت شرکت بگشاید. بدین منظور فراوانی کلمات و عبارات با بار معنایی ...  بیشتر

تحلیل رابطه ویژگی های کیفی سود، بتای سود، نوسان سود و معیارهای ریسک کاهش بازده با ریسک کاهش سود

مهنام ملایی؛ ناصر ایزدی نیا؛ هادی امیری

دوره 16، شماره 64 ، دی 1398، صفحه 161-193

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.34801.1862

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی توان اطلاعاتی معیار جدیدی از ریسک با عنوان ریسک کاهش سود در تحلیل صورت­های مالی است که بر مبنای تغییرات رو به پایین نسبت به سود مورد انتظار حساب می­شود. به این منظور، رابطه ویژگی های کیفی سود، بتای سود، نوسان سود و همچنین، معیارهای ریسک کاهش بازده و چولگی منفی بازده سهام با ریسک کاهش سود بررسی شد.  پنج فرضیه ...  بیشتر