چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام

محسن خوش طینت؛ ولی اله نادی قمی

دوره 7، شماره 25 ، فروردین 1388، ، صفحه 53-85

چکیده
  بسیاری از محققان علوم مالی ناتوانی مدل های کلاسیک قیمت گذاری دارایی ها و فرضیه بازار کارآ در توجیه الگوی های قابل پیش بینی بازده، بی نظمی های مشاهده شده و قیمت گذاری غلط اوراق بهادار را در فرض عقلانیت کامل کارگزاران اقتصادی و فرض عدم وجود فرصت های آربیتراژی در بازار میدانند. بر اساس این مفروضات، این احتمال که افراد مرتکب اشتباه شوند ...  بیشتر

رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل

دوره 5، شماره 20 ، دی 1386، ، صفحه 37-59

چکیده
  در این پژوهش ارتباط مابین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری در صورت های مالی بررسی شد. عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه موجب ایجاد هزینه های نمایندگی میشود که این امر به نوبه خود موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه  گذاران میگردد. لذا ذینفعان هر شرکتی به دنیال مکانیزمی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی ...  بیشتر

ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، ، صفحه 21-49

چکیده
  بسیاری از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه میشود. برخی از این اطلاعات منشاء پیش بینی و برآورد دارند، لذا صحت و سقم (اعتبار) این پیش بینی ها مورد سوال خواهد بود. یک مشکل با اهمیت که غالب مدیران شرکتها با آن روبرو هستند این است که اعتبار پیش بینی آنها از سود، در بازار ...  بیشتر

قضاوت حرفه ای در حسابرسی

محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان

دوره 5، شماره 18 ، تیر 1386، ، صفحه 25-57

چکیده
  قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است. حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند. برای آنکه قضاوت حسابرسان به درستی انجام شود و این واژه مفهوم بی قیدی حسابرسان یا نامحدود  بودن اختیارات آنها ...  بیشتر

تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

محسن خوش طینت؛ حامد فلاح جوشقانی

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، ، صفحه 1-25

چکیده
  در این پژوهش، تاثیر اهرم مالی بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از این تحقیق  تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و ... در واکنش به اخبار خوب و بد ناشی از انتشار اطلاعات حسابداری به ساختار سرمایه شرکتها و میزان اهرمی بودن آنها توجه داشته و یا واکنش آنها این اخبار ...  بیشتر

تاثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود

محسن خوش طینت؛ صغری براری نوکاشتی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، ، صفحه 1-18

چکیده
  انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل میکند و باعث تغییرات در قیمت و حجم مبادالات سهام میگردد. سوالاتی از این قبیل که آیا از نظر تجربی رابطه ای بین اعلام سود حسابداری و تغییرات قیمت سهام و بازده غیرعادی سهام در دوره زمانی اطراف تاریخ اعلام سود سالانه وجود دارد؟ و اعلامیه های سود اطلاعاتی را به ...  بیشتر

ضرورت استقراز نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران

محسن خوش طینت؛ راحله یعقوبی

دوره 4، شماره 15 ، مهر 1385، ، صفحه 21-41

چکیده
  سیاستگذاران به دنبال یافتن راهکارهایی برای اصلاح مالیاتی، به مالیت بر ارزش افزوده به عنوان گزینه مناسب تجدید ساختار مالیاتی مینگرند. ضروت استقرار یک نظام مالیاتی خاص از جمله مفاهیمی است که قبل از طراحی یا تجدید ساختار یک نظام مالیاتی مفهوم میابد. این تحقیق به دنبال آن است که ضرورت استقرار نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران را با ...  بیشتر

نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده

محسن خوش طینت؛ مهدی رضایی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1385، ، صفحه 1-37

چکیده
  سود به عنوان یکی از اقلام بسیار مهم صورتهای مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول و حوش و جنبه های محتلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن است. در این مقاله سعی شده است استمرار سود به عنوان عامل اساسی و تاثیرگذار در امر تصمیم گیری و قیمت سهام مدنظر قرار گیرد. بدین منظور با درنظر گرفتن سه سطح سود: ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1384، ، صفحه 27-56

چکیده
  دراین پژوهش، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و ... کیفیت اطلاعات حسابداری (کیفیت سود) را درک کرده و آنرا در تصمیم گیریهای خود به کار میگیرند؟ برای یافتن پاسخ این سوال بایستی واکنش بازار را ببینیم. میدانیم که ...  بیشتر

اثر «نمودارهای رنگی» در ارائه «اطلاعات مالی پیچیده» برای انواع تصمیمات مالی

محسن خوش طینت؛ مهتاب روح نیا

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1384، ، صفحه 177-207

چکیده
  مسئولیت حسابداران رفتاری فراتر از اندازه گیری، طبقه بندی و تلخیص ساده داده ها جهت تهیه گزارش های مالی به منظور استفاده دیگران بوده و هدف اصلی از تهیه گزارش های حسابداری متاثرکردن رفتارها در جهت برانگیختن اقدامات مطلوب است. از این رو، موضوعاتی نظیر توسعه ارتباط، افزایش دقت قضاوت و پردازش اطلاعات توسط انسان و تسهیل امر تصمیم گیری مالی ...  بیشتر

مقایسه بین نسبتهای مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبتهای مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها

محسن خوش طینت؛ محمد تقی قسوری

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1384، ، صفحه 43-61

چکیده
  دراین مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دو مدل اندازه گیری تحلیل ممیزی چندگانه و رگرسیون لوجستیک استفاده شده و دقت هرکدام از مدلهای مذکور جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برآورد هر دو مدل ...  بیشتر

همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی

محسن خوش طینت؛ زهیر نمازی

دوره 2، شماره 7 ، مهر 1383، ، صفحه 55-76

چکیده
  از گذشته، نسبت هایی همچون نسبت جاری و نسبت آنی برای ارزیابی قدرت نقدینگی و توانایی شرکت در بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده تحلیل گران بوده است ولی به لحاظ نقص ها و کاستی هایی که این دو نسبت دارا می باشند، در چند سال اخیر نسبت هایی همچون شاخص نقدینگی، شاخص فراگیر نقدینگی، مانده نقدی خالص، دوره تبدیل نقد، لامباو را ارائه داده اند. در این ...  بیشتر

هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

محسن خوش طینت؛ نظام الدین رحیمیان

دوره 2، شماره 6 ، تیر 1383، ، صفحه 83-112

چکیده
  هماهنگ سازی به معنی کاهش تفاوت های میان استانداردهای حسابداری ملی کشورها به حداقل ممکن است. امروزه شاهد تلاشهای روزافزون برای هماهنگ سازی حسابداری در سطح بین المللی هستیم. این مقاله، پس از ارائه تعریف و پیشینه هماهنگ سازی، موضوعات مختلف مزایا، مشکلات، متغییرهای کلیدی، عوامل شتاب دهنده فرایند هماهنگ سازی را مورد بحث و بررسی قرار ...  بیشتر

مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

محسن خوش طینت؛ عبدالله خانی

دوره 1، شماره 3 ، مهر 1382، ، صفحه 127-153

چکیده
  از مهمترین ویژگی های شرکت های سهامی، تفکیک مالکیت از مدیریت آنها است. براین اساس، برای مدیران امکان دسترسی انحصاری به بخشی از اطلاعات و نیز تهیه و ارسال اطلاعاتی همچون اطلاعات مالی به وجود آمده است. این ویژگی و نیز ویژگی حسابداری تعهدی، به خاطر وجود معوقات (مابه التفاوت بین سود نقدی و سود تعهدی) و انگیزه هایی همچون انگیزش پاداش، هموارسازی ...  بیشتر

اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکتها

محسن خوش طینت؛ محمدرضا ساربانها

دوره 1، شماره 2 ، تیر 1382، ، صفحه 107-139

چکیده
  مجادله قابل توجهی در خصوص چگونگی تاثیر سیاست سود تقسیمی بر ارزش شرکت وجود دارد. برخی محققین معتقدند که سود تقسیمی ثروت سهامداران را افزایش میدهد. محققان دیگر اعتقاد دارند که سود تقسیمی بر ثورت سهامداران تاثیری ندارد، و سایر محققان براین باورند که سود تقسیمی ثروت سهامداران را کاهش میدهد. هدف این مقاله، بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت ...  بیشتر

حسابداری بین المللی: نقش و جایگاه آن

محسن خوش طینت

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، ، صفحه 61-84

چکیده
  حسابداری بین المللی شاخه ای از اقتصاد کاربردی است که اطلاعاتی درباره رویدادهای مالی و تجاری برای استفاده کنندگان فراهم میکند. امروزه بیشتر موضوعات مورد علاقه در حسابداری ناشی از ابعاد بین المللی آن است. برای آشنایی با حسابداری بین المللی باید از سه دیدگاه اندازه گیری، افشا و حسابرسی به مقوله حسابداری توجه کرد. (چوی و همکاران، 1999).    بیشتر