نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس

چکیده

بسیاری از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه میشود. برخی از این اطلاعات منشاء پیش بینی و برآورد دارند، لذا صحت و سقم (اعتبار) این پیش بینی ها مورد سوال خواهد بود. یک مشکل با اهمیت که غالب مدیران شرکتها با آن روبرو هستند این است که اعتبار پیش بینی آنها از سود، در بازار سرمایه، تحت تاثیر چه فاکتورها و متغیرهایی میباشد و چگونه میتوانند این اعتبار را افزایش دهند. در این مقاله به طور تجربی، فاکتورهای شناسایی شده در تحقیقات و مطالعات خارج از کشور، بر روی بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. فرضیات تحقیق مبتنی بر ارزیابی پنج فاکتور شامل نوع خبر (مثبت یا منفی بودن)، انحراف در پیش بینی (اعتبار مدیران)، افق زمانی پیش بینی، اندازه شرکتها و وجود یا عدم وجود تعدیل در پیش بینی میباشد. با در نظر گرفتن واکنش قیمت سهام در زمان اعلام پیش بینی سود به وسیله مدیریت به عنوان متغیر وابسته نتایج تحقیق نشان میدهد که اولا اعلام اخبار منفی (سود پیش بینی شده کمتر از گذشته) نسبت به خبر مثبت واکنش بیشتری در قیمت سهام ایجاد مینماید، به عبارت دیگر میزان باور و اعتبار خبر منفی نزد کارگزاران بازار نسبت به خبر مثبت بیشتر است. ثانیا، اندازه شرکتها در میزان باور و قبول سود پیش بینی شده، نزد سرمایه گذاران دارای تاثیر بیشتری است. ثالثا، صحت و تحقق پیش بینی های گذشته بر روی باور پیش بینی های آینده موثر است. رابعا پیش بینی های میان مدت نسبت به پیش بینی های سالانه، واکنش بیشتری را در قیمت سهام ایجاد مینماید و نهایتا اینکه وجود یا عدم وجود تعدیل در پیش بینی ها بر روی باور و اعتبار پیش بینی های بعدی تاثیرگذار نیست. به طور کلی تحقیق حاضر افزایش آگاهی نسبت به اینکه چگونه مدیران میتوانند انتظارات خود از سودهای آتی را با بازار مرتبط سازند موجب میگردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Effecting Variables on the Credibility of Management Earning Forecast

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Morteza Akbari 2

چکیده [English]

Different information introduced to the market by the listed companies affect share prices in the capital market. Some are used for forecasting and estimation, so its credibility and authenticity is under question. A major problem almost all managers are facing with is that to what degree their earnings forecast is reliable to the capital market, how they are affected by different variables, and how authenticity can be augmented. This article empirically tries to investigate the effect of the factors reviewed by foreign scholars, on Tehran Stock Exchange. The research hypotheses are based on evaluating five factors including   type   of information (positive or negative), deviation in forecasting (managers credibility), forecast timing, size of the companies, and adjustment or non-adjustment of the forecasted information. Considering the volatility of the share price at the time of projected profit declared by the negative information (a lower forecasted earning) severely makes share price sensitive; unlike positive information which does no draw  as much attention of shareholders and brokers as the negative information. Secondly, the size of the listed companies has a wider effect on the investors to accept the projected profit. Thirdly, the materialization of the past forecasts affects acceptance of the future forecasts as well. Fourth, medium-term forecasts values more reaction on share prices rather than the long-term ones. And finally adjustment of the forecasts has no effect on the upcoming forecasts. In short, this study tries to raise the awareness concerning how managers can link their projected future profits to the market.