نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این پژوهش ارتباط مابین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری در صورت های مالی بررسی شد. عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه موجب ایجاد هزینه های نمایندگی میشود که این امر به نوبه خود موجب افزایش بازده مورد انتظار سرمایه  گذاران میگردد. لذا ذینفعان هر شرکتی به دنیال مکانیزمی در جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میباشند.
از طرفی محافظه کاری انگیزه و توانایی مدیران را برای دستکاری ارقام حسابداری کاهش داده و لذا موجب کاهش هزینه های نمایندگی میگردد.
نتایج تحقیق نشان داد که عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذاران آگاه و ناآگاه منجر به محافظه کاری میشود. از طرفی تغییرات عدم تقارن اطلاعاتی مابین سرمایه گذارارن منجر به تغییرات محافظه کاری می گردد، اما محافظه کاری منجر به عدم تقارن اطلاعاتی نمیگردد. این نتایج مغایر با یپشنهاد FASB است که عنوان میکند محافظه کاری منجر به ایجاد عدم تقارن اطلاعاتی میشود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Information Asymmetry and Conservatism

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Fereshteh Yoosefi 2

چکیده [English]

This paper studies the relationship between information asymmetry and accounting conservatism in financial statements. Information  asymmetry   between   informed   and  uninformed equity  investors  creates  an  agency  cost  that  increases  the equilibrium return on the firm's equity. This effect gives parties to the firm an incentive to generate a mechanism that reduces information asymmetry. In the other hands Conservatism reduces the manager's incentives and ability to manipulate accounting numbers and then reduces the agency costs.
Our empirical tests express that information asymmetry among equity investors is significantly positively related to conservatism. Further our tests confirm that changes in information asymmetry between equity investors lead changes in conservatism but conservatism doesn't lead to information asymmetry.
This result rejects the FASB proposition that conservatism produces information asymmetry among investors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Information Asymmetry
  • Informed and uninformed investors
  • Bid-ask spread