نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

در این پژوهش، تاثیر اهرم مالی بر ضریب واکنش سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از این تحقیق  تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و ... در واکنش به اخبار خوب و بد ناشی از انتشار اطلاعات حسابداری به ساختار سرمایه شرکتها و میزان اهرمی بودن آنها توجه داشته و یا واکنش آنها این اخبار را تحت تاثیر خود قرار میدهد یا خیر.
معیارهای اندازه گیری اهرم مالی به دو دسته طبقه بندی میشود:
1-      سود و زیانی
2-      ترازنامه
در این پژوهش از رویکرد ترازنامه استفاده شده است. در رویکرد ترازنامه دو تعریف برای اهرم قایل شده اند:
1-      نسبت بدهیها به داراییها
2-      نسبت بدهیها به حقوق صاحبان سهام
هر دو تعریف در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته اند. بررسی تنها فرضیه تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون در دوره زمانی 1379-83 نشان میدهد که در تعریف نخست از اهرم در سطح کل نمونه و در سطح بالای اهرم و در تعریف دوم از سطح بالای اهرم، بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود رابطه معکوس وجود دارد. ولی در تعریف نخست از اهرم در سطح پایین اهرم و در تعریف دوم در سطح کل نمونه و در سطح پایین اهرم بین اهرم مالی و ضریب واکنش سود رابطه معناداری مشاهده نشد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Leverage on Earnings Response Coefficient

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Hamed Fallah Joshaghani 2

چکیده [English]

In this study the effect of "Financial Leverage (FL) on Earning Response Coefficient (ERC)" for accepted members of Tehran Stock Exchange is considered. The purpose is to find out whether or not the investors, analysts, etc. consider the capital structure and leverages of the firms when reacting to the good and bad news caused by revealing the accounting in formation.
Financial   Leverage   measurement   approaches   are   of   two divisions as follows:
I)  Income Statement
2) Balance sheet
In this research balance sheet approach i s used. In this approach, two definitions have been considered for leverage.
I)  Debit/ assets Ratio
2) Debit I equity Ratio
Both definitions are used here. Studying the only research hypotheses  using   the  regression   analysis  during  2000-20004 indicates  that  in  the  first  leverage  definition  there  is  a  reverse relationship between  FL & ERC in the whole sample and  in high leverage and  in  the second  definition  i n  high  leverage. However in the first definition in low leverage and i n the second one in the whole sample and in low leverage there's no considerable relationship between ERC and FL.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Leverage
  • unexpected earnings
  • Abnormal Return
  • ERC