نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

چکیده

مجادله قابل توجهی در خصوص چگونگی تاثیر سیاست سود تقسیمی بر ارزش شرکت وجود دارد. برخی محققین معتقدند که سود تقسیمی ثروت سهامداران را افزایش میدهد. محققان دیگر اعتقاد دارند که سود تقسیمی بر ثورت سهامداران تاثیری ندارد، و سایر محققان براین باورند که سود تقسیمی ثروت سهامداران را کاهش میدهد.
هدف این مقاله، بررسی اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام در ایران میباشد. بدین منظور از اطلاعات تاریخی 60 شرکت از مجموعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1373 لغایت 1380 به صورت مقطعی استفاده شده و الگوهای تحقیق با بهره گیری از روش رگرسیون به کمک نرم افزار آماری SPSS برآورده شده اند.
با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون فرضیات تحقیق میتوان گفت که سود تقسیمی قیمت سهام همبستگی مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Dividend on Common Stock Prices

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Mohammad Reza Sarebanha 2

چکیده [English]

There are considerable debates on how dividend policy effects firm value. Some researchers believe that dividends increase shareholder wealth; others believe that dividends are irrelevant, and still others believe that dividends decrease shareholder wealth.
The main purpose of this study was to investigate the effects of dividend on common stock prices. To test the research hypothesis, the study used the 1994-2002 financial data of a cross - sectional set of companies listed in the Tehran Stock Exchange. The financial data used in the study belonged to a total of 60 corporations who met certain predetermined research criteria.
Regression was used to test the research hypothesis.  The results show positive correlation between the dividend and common stock prices.