نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه خلیج فارس بوشهر

چکیده

سود به عنوان یکی از اقلام بسیار مهم صورتهای مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول و حوش و جنبه های محتلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن است. در این مقاله سعی شده است استمرار سود به عنوان عامل اساسی و تاثیرگذار در امر تصمیم گیری و قیمت سهام مدنظر قرار گیرد. بدین منظور با درنظر گرفتن سه سطح سود: سود عملیاتی، سود خالص و سود پیش بینی هر سهم به بررسی رابطه استمرار سود و توان توجیه قیمت بوسیله سود توجه شده است. از دیگر اقلام صورتهای مالی که در دهه های اخیر مدنظر قرار گرفته است، ارزش دفتری هر سهم میباشد که با ارائه مدلهای ارزیابی سهام که ارزش دفتری را به عنوان عالمی مربوط تلقی کرده اند، نقش این قلم پررنگ تر شده است. از این رو در این مقاله به بررسی توان توجیه قیمت به وسیله ارزش دفتری در شرایطی که استمرار سو د زیاد یا کم است نیز پرداخته شده است.
نتایج نشان میدهد، در شرایطی که استمرار، افزایش می یابد توان توجیه قیمت بوسیله سود نیز افزایش می یابد که فرضیه مربوط در این خصوص در تمام سطوح مختلف سود عملیاتی، سود خالص و سود پیش بینی تایید شده است. اما در مورد ارزش دفتری فرضیه مربوط مبنی بر این که با کاهش استمرار سود، توان توجیه قیمت به وسیله ارزش دفتری افزایش می یابد، رد شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Contemporary Role of EPS and Book value in Stock Price Evaluation

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Mehdi Rezaei 2

چکیده [English]

Earning as an important item of financial statement is considered by many researchers. Many researches in different aspect of earning show the extreme important of it. Here,  we attempt to consider  earning persistence  as a basic and effective factor in making decision and stock price so we investigate the explanatory power 's of earning (include three level of earnings:  operating  earnings, net profit and earnings forecast) in  stock price.
Book value as an important factor is considered in the recent decade and some stock evaluation models use book value as a relevant factor .we also investigate the explanatory 's power of book value in stock depend on higher or lower earning persistence.
Our results show, when earning persistence increase, the explanatory's power of earning in stock price increase too.  These evidences accompany our hypothesis in different level of earnings. But we could not find any evidence about contemporary role of book value and earning persistence in stock price.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price
  • Earning per share
  • Book Value
  • Earnings persistence