نویسنده = خوش طینت، محسن
تعداد مقالات: 16
1. چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 53-85

محسن خوش طینت؛ ولی اله نادی قمی


2. رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 37-59

محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل


3. ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

دوره 5، شماره 19، پاییز 1386، صفحه 21-49

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری


4. قضاوت حرفه ای در حسابرسی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 25-57

محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان


5. تاثیر اهرم مالی برضریب واکنش سود

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 1-25

محسن خوش طینت؛ حامد فلاح جوشقانی


6. تاثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود

دوره 4، شماره 16، زمستان 1385، صفحه 1-18

محسن خوش طینت؛ صغری براری نوکاشتی


7. ضرورت استقراز نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 21-41

محسن خوش طینت؛ راحله یعقوبی


9. رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 27-56

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی


12. همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 55-76

محسن خوش طینت؛ زهیر نمازی


13. هماهنگ سازی استانداردهای حسابداری

دوره 2، شماره 6، تابستان 1383، صفحه 83-112

محسن خوش طینت؛ نظام الدین رحیمیان


14. مدیریت سود و پاداش مدیران: مطالعه ای جهت شفاف سازی اطلاعات مالی

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 127-153

محسن خوش طینت؛ عبدالله خانی


15. اثر سود تقسیمی بر قیمت سهام شرکتها

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 107-139

محسن خوش طینت؛ محمدرضا ساربانها


16. حسابداری بین المللی: نقش و جایگاه آن

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 61-84

محسن خوش طینت