توانایی سود عملیاتی جاری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی آتی در طول زمان

حمید خالقی مقدم؛ الهام حمیدی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، صفحه 1-20

چکیده
  در این پژوهش به دنبال تعیین میزان سودمندی اطلاعات حسابداری در طول زمان به منظور استفاده از آنها در مدل های ارزشیابی هستیم. بدین منظور در ابتدا توانایی سود عملیاتی جاری برای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی دوره ی آتی در فاصله سالهای 1378 تا 1385 و با استفاده از روش رگرسیون مقطعی سالانه بررسی شده است و در پی آن نظریه برتری سود بر جریانهای ...  بیشتر

ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، صفحه 21-49

چکیده
  بسیاری از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه میشود. برخی از این اطلاعات منشاء پیش بینی و برآورد دارند، لذا صحت و سقم (اعتبار) این پیش بینی ها مورد سوال خواهد بود. یک مشکل با اهمیت که غالب مدیران شرکتها با آن روبرو هستند این است که اعتبار پیش بینی آنها از سود، در بازار ...  بیشتر

تاثیر خدمات غیرحسابرسی ووابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار بر استقلال حسابرسان

سید حسین سجادی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، صفحه 51-72

چکیده
  در این تحقیق تاثیر خدمات غیرحسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به  صاحبکار بر استقلال حسابرسان از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که از نظر حسابرسان مزبور ارایه خدامات غیرحسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار از عوامل کاهنده استقلال حسابرس هستند.  بیشتر

بررسی رابطه بین سود نقدی سهام با ارزش افزوده اقتصادی و بازده داراییها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین اعتمادی؛ مهدی بنانی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، صفحه 73-91

چکیده
  یکی از اهداف سرمایه گذاران از خرید سهام شرکتها، بهره مندی از سود نقدی سهام است. سهامداران به جریانات نقدی مستمر علاقه بیشتری دارند و خواهان کسب اطمینان از دریافت مبالغ مشخص  در زمانهای معین هستند، به علاوه پرداخت سود سهام میتواند از سوی اعتباردهندگان و سرمایه گذاران به عنوان نشانه سلامت مالی و وضعیت مطلوب شرکتها تلقی شود. بنابراین ...  بیشتر

عوامل موثر بر تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی

یحیی حساس یگانه؛ علی اصغر عرب احمدی

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، صفحه 93-114

چکیده
  علی رغم وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار، که مشکل گزینش نادرست(پذیرش صاحبکار نامطلوب) را به وجود خواهد آورد؛ حسابرس باید پیش از ایجاد هرگونه رابطه با صاحبکار احتمالی، کلیه جوانب کار حسابرسی را مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا صاحبکار متقاضی که مووسه حسابرسی آنها را خواهد پذیرفت، سرانجام ترکیب صاحبکاران موجود در پرتفو موسسه ...  بیشتر

آزمون تجربی توان مدل فاما و فرنچ در تبیین بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صابر شعری؛ ناربه آغازاریان

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، صفحه 115-134

چکیده
  تحقیق حاضر به آزمون تجربی توان مدل جهانی سه متغیره فاما و فرنچ (شامل سه متغیر ریسک سیستماتیک پرتفوی سهام، اندازه پرتفوی سهام و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار پرتفوی سهام) در تبیین بازده پرتفوی سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است و به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آیا متغیرهای مطرح شده در مدل فاما و فرنچ در بازار سهام ایران ...  بیشتر