نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در این تحقیق تاثیر خدمات غیرحسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به  صاحبکار بر استقلال حسابرسان از دیدگاه حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که از نظر حسابرسان مزبور ارایه خدامات غیرحسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به صاحبکار از عوامل کاهنده استقلال حسابرس هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Non Audit Services & Auditor Economical Dependence to A client on Auditor Independence

نویسنده [English]

  • Seyyed Hossein Sajjadi

چکیده [English]

The   major   aim   of   this   research   is   to   study   the   auditor's independence From Iranian certified Accountant’s point of view.
The result of this study indicates that Factors such as non-audit services and auditor economic dependence to a client decrease auditor’s independence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing
  • independence
  • client