نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

علی رغم وجود عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار، که مشکل گزینش نادرست(پذیرش صاحبکار نامطلوب) را به وجود خواهد آورد؛ حسابرس باید پیش از ایجاد هرگونه رابطه با صاحبکار احتمالی، کلیه جوانب کار حسابرسی را مورد ارزیابی قرار دهد، زیرا صاحبکار متقاضی که مووسه حسابرسی آنها را خواهد پذیرفت، سرانجام ترکیب صاحبکاران موجود در پرتفو موسسه را تشکیل خواهد داد و بر روی کیفیت کار حسابرسی موثرند. استانداردهای حرفه ای رهنمودی علمی در مورد چگونگی تصمیم گیری پذیرش صاحبکار فراهم نمی نماید، بلکه تنها بیان میکنند که موسسات حسابرسی باید رویه هایی را جهت انجام تصمیم پذیرش صاحبکار تدوین نمایند.
نتایج تحقیق نشان داد که موسسات حسابرسی در زمان ارائه پیشنهاد به موسسه جهت عرضه خدمات حسابرسی، عوامل ریسک حسابرسی و عوامل ریسک کسب و کار حسابرس را مدنظر قرار میدهند و با توجه به این عوامل در مورد صاحبکار احتمالی تصمیم گیری می نمایند. نتایج حاصل از رتبه بندی عوامل موثر بر پذیرش صاحبکار مشخص نمود که برای موسسات حسابرسی ایران، عوامل ریسک کسب و کار حسابرس از اهمیت زیادی برخوردار است. عوامل ریسک حسابرسی در جایگاه دوم قرار دارند و عوامل ریسک کسب و کار صاحبکار ازاهمیت چندانی برخوردار نمی باشند. سرانجام نتایج بررسی نشان داد که مدیریت ریسک بر روی تصمیم پذیرش صاحبکار در موسسات حسابرسی موثر می باشد. این یافته ها نشان داد که تخصیص پرسنل به عنوان یکی از ابزار مدیریت ریسک بر روی عوامل ریسک کسب و کار صاحبکار تاثیری ندارد، اما برروی عوامل ریسک حسابرسی و ریسک کسب و کار حسابرس موثر میباشد. اما "قیمت گذاری کار حسابرسی" به عنوان ابزار دیگر مدیریت ریسک در تعدیل خطرات ناشی از هر سه عامل ناتوان می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors in Client Acceptance Decision in Audit Firms

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Ali Asghar Arab Ahmadi 2

چکیده [English]

Despite information asymmetry between auditor and client that may result in adverse selection (undesirable client acceptance), auditor should evaluate all phases of audit engagement before establishing any relationship with prospective client. This is due to the fact that, the prospective clients that a firm accepts ultimately determine the nature of the firm's evolving client portfolio and as a result they affect the engagement quality. Professional standards state that firms should establish procedures for making the client acceptance decision. However, no guidance is provided about factors that should be considered in making the decision.
Results of this research show that audit firms consider audit risk factors and auditor business risk factors at the time of biding to firm for perform audit services and thus making decision about prospective client. Finding of this study indicate that personnel assignment, as a risk management strategy, affects client acceptance decisions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Client acceptance
  • Client business risk
  • audit risk
  • Auditor business risk
  • risk management