نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه اقتصاد، دانشکده اقتصاد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

2 استادیار دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در دنیای امروز صنعت بانکداری به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباری، نقش تعیین کننده‌ای در توسعه و رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌کند و می‌توان از آن به عنوان نیروی محرکه، شتاب دهنده و متعادل کننده بخش اقتصاد یاد کرد. از آنجایی که میزان کارایی هر سیستم با توجه به بازدهی آن سیستم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد، لذا کارایی سیستم بانکی نیز از طریق بازدهی آن برای صاحبان سهام و همچنین سپرده‌گذران اندازه‌گیری می‌شود. هدف این مقاله بررسی رابطه بین عملکرد و خلق نقدینگی بانک ها می باشد. برای رسیدن به این هدف از داده های ۱۸ بانک طی سال های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۶ و از روش گشتاور­های تعمیم­یافته (GMM) استفاده شده است. در این پژوهش به محاسبه شاخص خلق نقدینگی در نظام بانکی کشور و با تأکید بر ساختار ترازنامه شبکه بانکی کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده است که عملکرد بانک‌ها بر خلق نقدینگی تاثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین سایر نتایج نشان می دهد که نرخ رشد اقتصادی، نسبت سرمایه به دارایی و نرخ تورم دارای رابطه مستقیم و شاخص ثبات بانکی به صورت غیرمستقیم بر خلق نقدینگی بانک ها تاثیر دارند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Impact of Banking Performance on Liquidity Creation in Banking System

نویسندگان [English]

  • fateme rezazadeh karsalarei 1
  • mostafa sargolzaee 2

1 Ph.D. Candidate, Department of Economics, Faculty of Economic, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.

2 associate professor - allameh tabatabai university

چکیده [English]

In today's world, the banking industry plays a decisive role in the development and economic growth of countries due to its diverse financial and credit services, and can be considered as a driving force, an accelerator, and a balanced economy. Since the efficiency of each system is evaluated according to the efficiency of that system, the efficiency of the banking system is also measured through its return on equity holders and depositors. The more profitable the banks are, the more trustworthy the customers show than the banks, and they still keep their savings with the banks. The purpose of this paper is to examine the relation between the performance and the nature of banks' liquidity. To achieve this goal, data from 18 banks during 2009-2017 and using general momentary method (GMM) have been used. In this study, studied to calculate the liquidity index in the banking system, and emphasizing the structure of the balance sheet of the country's banking network. The results show the bank’s performance has a positive and significant effect with the creation of liquidity. Other results also show that the rate of economic growth, the ratio of capital to assets and the inflation rate have positive effects and Z-score has a negative effect on liquidity creation of banks.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creation of liquidity
  • profitability
  • GMM Method
ارضاء، امیرحسین، پیمانی، مسلم و صیفی، فرناز. (1396). محاسبه ریسک اعتباری و تاثیر آن بر بازدهی در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 55 ، صص 169 تا 196.
اصلی، شعله. (1390). مدیریت ریسک اعتباری با نگاهی بر الگوی پرداخت تسهیلات در سایر کشورها، اداره تحقیقات و کنترل ریسک بانک سپه.
افلاطونی، عباس. (1392). تجزیه‌وتحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. تهران: انتشارات ترمه.
دهقان زاده، حامد، و زراعت‌گری، رامین. (1392). بررسی رابطه‌ی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش حسابداری، شماره 11، صص 67-82.
رستمی، فریبا. (1390). بررسی عوامل داخلی بر سودآوری شعب بانک کشاورزی (مطالعه موردی: استان کردستان)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
شاهچرا، مهشید، و طاهری، ماندانا. (1393). تأثیر ساختار سرمایه بانکی بر نقش خلق نقدینگی بانک‌ها در اقتصاد ایران. فصلنامه پژوهش‌های پولی-بانکی. 23، 81-59
صبوری، شهلا. (1387). عوامل موثر بر سودآوری بانک‌های تجاری (مطالعه موردی بانک ملت)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.
کمیته نظارت بانکی بال. (2000). رویه‌های مؤثر مدیریت نقدینگی بانک‌ها (ترجمه صدیقه رهبرشمس‌کارو مهرناز فریدونی). تهران: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران(1384)
مهربان‌پور، محمدرضا؛ نادری نورعینی، محمد مهدی؛ اینالو، عفت و اشعری، الهام. (1396). عوامل موثر بر سودآوری بانک‌ها. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 54 ، صص 113 تا 134.
Acharya, V., Naqvi, H.,. (2012). The seeds of a crisis: a theory of bank liquidity and risk taking over the business cycle. Journal of Finance Economic. 106, 349–366.
Allen N. Berger, Christa H.S. Bouwman,. (2017). Bank liquidity creation, monetary policy, and financial crises. Journal of Financial Stability 30, 139–155
Allen, F., Gale, D., (2004). Financial fragility, liquidity, and asset prices. Journal of the European Economic Association2, 1015-1048.
Allen, Franklin, and Anthony M. Santomero, (1998). The theory of financial intermediation. Journal of Banking and Finance. 21, 1461-1485.
Andreou, P., Philip, P., & Robejsek, P. (2016). Bank liquidity creation and risk-taking: Does managerial ability matter? Journal of Business Finance and Accounting, 43, 226–259.
Areliano, M., Bond, S. (1991). “Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations”, Review of Economic Studies, 58, 277-297.
Areliano, M., Bover, O. (1995). “Another look at the instrumental variable estimation of error components models”, Journal of Econometrics, 68 , 29-51.
Bank for International Settlements Press Release. (2008) Basel Committee on Banking Supervision. Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision.
Beltratti, A., & Stulz, R. M. (2012). The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better?. Journal of Financial Economics. 105, 1–17.
Berger, A.N., Bouwman, C.H.S., (2009). Bank liquidity creation. The Review of Financial Studies. 22, 3779–3837.
Berger, A.N., Bouwman, C.H.S., (2014). Bank Liquidity Creation, Monetary Policy, and Financial Crises Working Paper.
Berger, A.N., Sedunov, J., (2017). Bank Liquidity Creation and Real Economic Output Working Paper. Journal of Banking and Finance. 81, 1–19
Berger, Allen N., Bouwman, C.H.S., Kick, T., Schaeck, K., (2016). Bank risk taking and liquidity creation following regulatory interventions and capital support. Journal of. Finance Intermed. 26, 115–141.
Bernanke, B., (1983). Nonmonetary effects of the financial crisis in propagation of the great depression. American Economic Review. 73 (3), 257–276.
Bhattacharya, S., Thakor, A.V., (1993). Contemporary banking theory. Journal of Financial Intermediation. 3, 2–50.
Boot, Arnoud W.A., Greenbaum, Stuart, Thakor, Anjan V., (1993). Reputation and discretion in financial contracting. American Economic Review. 83, 1165–1183.
Bordeleau, É., & Graham, C. (2010). The impact of liquidity on bank profitability. Working Paper, Bank of Canada.
Brunnermeier, M.K., (2009). Deciphering the liquidity and credit crunch 2007–2008. Journal of Economic Perspectives. 23, 77–100.
Dell’Ariccia, G., Detragiache, E., Rajan, R., (2008). The real effect of banking crises. Journal of. Finance Intermed. 17, 89–112.
Diamond, D.W., (1984). Financial intermediation and delegated monitoring. Review of Economic Studies. LI, 393–414.
Diamond, Douglas W., and Philip H. Dybvig, (1983), Bank runs, deposit insurance, and liquidity. Journal of Political Economy. 91(3): 401-419.
Diamond, Douglas W., and Raghuram G. Rajan, (2001), Liquidity risk, liquidity creation, and financial fragility: a theory of banking, Journal of Political Economy. 109: 287-327.
Goddard, J., Liu, H., Molyneux, P., & Wilson, J. (2010). Do bank profits converge? European Financial Management, 19, 345–365.
Holtz-Eakin, D., Rosen, H. S. (1990) “Municipal Labor Demand in the Presence of Uncertainty: an Econometric Approach”, NBER Working Paper No. w3516. Available at SSRN: https:// ssrn. com/abstract=471514.
Horváth, R., Seidler, Weill, L., 2014. Bank capital and liquidity creation Granger– causality evidence. Journal of Financial Services Research, 45, 341–361.
Krishna, R., Stuart, L., Sujani, T. (2014). “The Effects of Corporate Governance on Microfinance Financial Performance and Outreach: Evidence from an Emerging Economy” 27th Australasian Finance and Banking Conference 2014 Paper. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2484348
Laeven, L., Levine, R., (2009). Bank governance, regulation and risk taking. Journal of Finance Economics. 93, 259–275.
Ramakrishnan, R.T.S., Thankor, A.V., (1984). In: Information Reliability and a Theory of Financial Intermediation, LI, Review of Economic Studies, pp. 415–432.
Violeta Díaz & Ying Huang, (2017). The role of governance on bank liquidity creation. Journal of Banking and Finance. 77, 137–156.
Vuong Thao Tran, Chien-Ting Lin & Hoa Nguyen. (2016). Liquidity creation, regulatory capital, and bank profitability. International Review of Financial Analysis 48, 98–109.