کلیدواژه‌ها = کیفیت سود
تعداد مقالات: 17
2. تاثیر قابلیت مقایسه و ثبات رویه حسابداری بر کیفیت سود : رویکرد متن کاوی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1398، صفحه 1-30

10.22054/qjma.2019.34708.1860

سبحان ظفری؛ داریوش فروغی؛ غلامحسین کیانی


3. مدلی برای رتبه بندی سنجه‌های کیفیت سود در ایران

دوره 16، شماره 62، تابستان 1398، صفحه 127-150

10.22054/qjma.2019.10425

محمد کاشانی‌پور؛ غلامرضا کرمی؛ محسن مرادی جزء


4. تاثیر معیارهای کیفیت سود بر مازاد بازده سهام

دوره 12، شماره 48، زمستان 1394، صفحه 1-28

10.22054/qjma.2016.4048

داریوش فروغی؛ نرگس حمیدیان؛ مینا محمدیان


5. رابطه بین کیفیت سود، هموارسازی سود و ریسک سهام

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 115-137

ساسان مهرانی؛ قربان اسدی؛ حمیدرضا گنجی


8. تجدید ارائه صورت های مالی و ریسک اطلاعاتی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1390، صفحه 33-54

علی رحمانی؛ المیرا نجف تومرایی


9. رابطه بین وضعیت پرداخت سود سهام و کیفیت سود

دوره 9، شماره 34، تابستان 1390، صفحه 129-149

کیهان مهام؛ علی محمد علی محمدی


10. نقش کیفیت سود در افزایش نقدشوندگی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 32، زمستان 1389، صفحه 1-22

محسن دستگیر؛ سید مهدی پارچینی پارچین؛ کیوان شیخی


11. مطالعه و تبیین کیفیت سود با رویکرد ترازنامه ای

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 99-126

مجید عظیمی یانچشمه


12. ریسک نقدشوندگی سهام و کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 1-37

علی ثقفی؛ محمد مرفوع


13. روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 65-95

قاسم بولو؛ یحیی حساس یگانه؛ رضا هراسانی


14. رابطه سرمایه گذاران نهادی با کیفیت سود

دوره 8، شماره 29، بهار 1389، صفحه 115-137

سید حسین سجادی؛ رضا تاکر؛ علی محمودی


16. تاثیر محافظه کاری حسابداری بر کیفیت سود و بازده سهام

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 1-24

علی ثقفی؛ مهدی سدیدی


17. رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 27-56

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی