نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در امور اقتصادی اخذ تصمیم مستلزم وجود اطلاعات است، نبود اطلاعات موجب میشود تا فرآیند  تصمیم گیری مبهم باشد. ارقام و گزارشهای مالی بخشی از داده ها و اطلاعات مورد نیاز این فرایند است. این تصور که سود به عنوان اصلی ترین منبع اطلاعات، مختص شرکت میباشد، با تحقیقات تجربی مختلف مورد پشتیبانی قرار گرفته است. تحقیقات مذکور نشان داده اند که تصمیم گیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری متکی میباشند. تحقیق حاضر جهت کمک به سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان در فرایند تصمیم گیری، ارتباط میان محافظه کاری و کیفیت سود و نرخ بازده را مورد ارزیابی قرار میدهد. نتایج حاکی از آن است که شاخص کیفیت سود معرفی شده بر مبنای محافظه کاری میتواند بخشی از تفاوت نرخ بازده دارایی های عملیاتی و نرخ بازده سهام جاری را با سال بعد بیان نماید. به عبارتی واحدهای اقتصادی که رویه های محافظه کارانه را اعمال میکنند، میتوانند با تغییر سرمایه گذاری در دارایی های عملیاتی، کیفیت سود واحد را تغییر دهند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Accounting Conservatism to the Earning Quality and Stocks Return

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi
  • Mehdi Sadidi

چکیده [English]

Economic decision-making needs information; lack of information results ambiguity of decision. Financial reports provide most of the information needed in process of decision-making (D-M). Previous researches indicate that the accounting earning (AE) is the sole and the most used item of accounting information in economic DM, therefore the earning quality (EQ) is very important to investors and creditors.
This research study indicates the effect of accounting conservatism to the earning quality and stock return. The result shows that some of the changes in Return on Asset (ROA) can be using conservatism procedures, which reduce quality of earning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservative accounting
  • Earning quality
  • Return of operating Asset
  • Return of stock