نقش نسبت های مرسوم و نوین نقدینگی در تصمیم گیری های مالی

فرخ برزیده

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1384، صفحه 157-175

چکیده
  مدت زمان مدیدی است که نسبت های مرسوم مانند نسبت جاری و سریع (آنی) به عنوان معیاری جهت توانایی مالی شرکت جهت بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار میگیرد. وجود نقصان و کاستی در نسبتهای مذکور همواره مورد تاکید تحلیلگران و علی الخصوص  در بازار سرمایه بوده است. در دهه های اخیر نسبت های شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص نقدینگی، دوره تبدیل نقد و ...  بیشتر

اثر «نمودارهای رنگی» در ارائه «اطلاعات مالی پیچیده» برای انواع تصمیمات مالی

محسن خوش طینت؛ مهتاب روح نیا

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1384، صفحه 177-207

چکیده
  مسئولیت حسابداران رفتاری فراتر از اندازه گیری، طبقه بندی و تلخیص ساده داده ها جهت تهیه گزارش های مالی به منظور استفاده دیگران بوده و هدف اصلی از تهیه گزارش های حسابداری متاثرکردن رفتارها در جهت برانگیختن اقدامات مطلوب است. از این رو، موضوعاتی نظیر توسعه ارتباط، افزایش دقت قضاوت و پردازش اطلاعات توسط انسان و تسهیل امر تصمیم گیری مالی ...  بیشتر

مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس-جنکینز

سید مجید شریعت پناهی؛ قاسم قاسمی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1384، صفحه 209-225

چکیده
    در این تحقیق تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روش های پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکتها مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور از بین روش های گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس-جنکینز) انتخاب و برمبنای روشهای اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش میشود. بدیهی است براساس روشهای صحت سنجی ...  بیشتر

رابطه تجربی متغیرهای حسابداری و بازار با بازده سهام

علی رحمانی؛ الناز تجویدی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1384، صفحه 227-246

چکیده
  شناسایی متغیرهای موثر بر بازدهی و قیمت سهام، با توجه به گسترش بازار سرمایه از اهمیت بسیاری برخوردار است. برای پیش بینی بازده مدل های مختلفی مثل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، مدل بازار، تئوری قیمت گذاری آربیتاژ و مدل عاملی وجود دارد. طبق مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، بتا تنها متغیری است که میتواند بازدهی را پیش بینی کند. ...  بیشتر