میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه

حمید خالقی مقدم؛ محمود بهرامیان

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1384، صفحه 1-28

چکیده
  شرکتها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلام سود پیش بینی شده شرکت میباشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آنی خود بهره میگیرند. افت سود پیش بینی بسیار حائز اهمیت است چرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد. در این تحقیق، دقت سود پیش بینی شده شرکتهایی که به تازگی در فهرست شرکتهای پذیرفته ...  بیشتر

سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور تحولی بنیادی در نظام اطلاعاتی فرآیند مالیات

جعفر باباجانی

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1384، صفحه 29-72

چکیده
  سیستم نوین حسابداری مالیاتی کشور که در این مقاله معرفی میگردد، ماحصل یک پروژه تحقیقاتی دانشگاهی با عنوان "طرح مطالعه، طراحی و تدوین سیستم حسابداری مالیاتی کشور" است که مسئولیت اجرای آن به عهده نگارنده محول گردیده بود. این سیستم براساس ویژگی های محیط فعالیت و نیازهای اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور و مبتنی بر مبانی نظری پذیرفته ...  بیشتر

بررسی تجربی سازه های موثر در تعیین پاداش هیئت مدیره شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ جواد مرادی

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1384، صفحه 73-101

چکیده
  در شرکتهای گسترده امروزی، به دلیل تعدد مالکان و سهامداران، نظارت مستقیم بر عملکرد شرکت توسط سهامداران میسر نیست و گروه مزبور صرفا میتوانند از مزایای حاصله بهره مند گردند. لذا منطقی است که از طریق ایجاد مکانیزمهای نظارتی، درصدد حفظ منافع خود و کنترل بهینه رفتار مدیران استخدامی برآیند. یکی از ابزارهای رایج جهت دستیابی به این مهم، اعطای ...  بیشتر

عوامل موثر بر استقلال و شایستگی اعضای جامعه ی حسابداران رسمی ایران در ارائه خدمات گواهی

یحیی حساس یگانه؛ علی جعفری

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1384، صفحه 103-125

چکیده
  این تحقیق در چهار مرحله به شرح زیر انجام شده است. اول، شناسایی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی از طریق مطالعه کتابخانه ای. دوم، کسب نظر متخصصان حسابداری و حسابرسی در مورد تاثیر عوامل شناسایی شده بر کیفیت حسابرسی. سوم، بررسی کیفیت واقعی حسابرسی حسابداران رسمی ایران. چهارم، ارائه پیشنهادات لازم برای بهبود در کیفیت حسابرسی حسابداران رسمی ...  بیشتر

گزارشگری مالی در اینترنت و وضعیت آن در ایران

علی ثقفی؛ محمد عرب مازاریزدی؛ رافیک باغومیان

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1384، صفحه 127-156

چکیده
  روند سریع تحولات صورت گرفته در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) و به ویژه اینترنت، کلیه ابعاد جوامع بشری را تحت تاثیر قرار داده، به گونه ای که برای مثال در حوزه حسابداری منجر به معرفی یک روش نوین و انقلابی برای گزارشکری مالی شده است. روش اخیر، سریع و ارزان میباشد و امکان دسترسی سهامدارن و سایر ذی نفعان شرکتها به آن، روز به روز بیشتر ...  بیشتر