نقش حسابداری و گزارشگری مالی دولتی در ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی از منظر پاسخگویان و پاسخ خواهان

جعفر باباجانی؛ حسین دهقان

دوره 3، شماره 12 ، دی 1384، صفحه 1-26

چکیده
  در جوامعی که دولتها براساس رای مستقیم مردم انتخاب میشوند و قدرت ناشی از اراده مردم است، مسئولیت پاسخگویی عمومی دولت از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این قبیل جوامع دانستن آنچه که دولت به عنوان وظیفه قانونی انجام میدهد، از حقوق طبیعی شهروندان محسوب میشود و دولت مکلف است حقایق را به صورت علنی و از طریق مقتضی به شهروندان انتقال دهد(1993, ...  بیشتر

رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1384، صفحه 27-56

چکیده
  دراین پژوهش، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی شده است. هدف از تحقیق تعیین این موضوع است که آیا سرمایه گذاران، تحلیل گران و ... کیفیت اطلاعات حسابداری (کیفیت سود) را درک کرده و آنرا در تصمیم گیریهای خود به کار میگیرند؟ برای یافتن پاسخ این سوال بایستی واکنش بازار را ببینیم. میدانیم که ...  بیشتر

متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر ضریب P/E (قیمت بر سود)

حمید خالقی مقدم؛ محمدعلی سهمانی اصل

دوره 3، شماره 12 ، دی 1384، صفحه 57-81

چکیده
  یکی از رایج ترین ابزارها و معیارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E) میباشد. علی رغم وجود ضعف ها و محدودیت های مختلف، ضریب P/E به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار به کار میرود. اختلاف و تفاوت ضریب P/E در کشورها، صنایع، بخش ها وشرکتهای مختلف و در طی زمان های متفاوت بیانگر این ...  بیشتر

پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی

رضوان حجازی؛ محبوبه فاطمی

دوره 3، شماره 12 ، دی 1384، صفحه 83-111

چکیده
  اطلاعات حسابداری جهت مفید بودن در تصمیم گیری باید مربوط و قابل اتکا باشد. از طرف دیگر مفید بودن اطلاعات صورتهای مالی به قدرت تبیین و پیش بینی ارزش شرکت وابسته است و ارزش شرکت نیز مستقیما تحی تاثیر بازده فعلی و بازده آتی آن است. بنابراین پیش بینی بازده سهام با استفاده از نسبتهای مالی موضوع تحقیق قرار گرفت و براساس بررسی های انجام شده ...  بیشتر