ارزیابی واکنش بیش از اندازه سهامداران عادی در بورس اوراق بهادار تهران

محمدرضا نیکبخت؛ مهدی مرادی

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1384، صفحه 1-26

چکیده
  یکی از مفروضات بازار کارای سرمایه این است که سرمایه گذاران به طور منطقی نسبت به اطلاعات جدید واکنش نشان میدهند. ولی شواهد بسیار زیادی وجود دارد که سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات جدید "واکنش بیش از اندازه" نشان میدهند. آنها تمایل دارند ارزش بیشتری به اطلاعات جدید بدهند. آنها قیمت سهام شرکت هایی که در دوره ای از زمان موفق بوده اند را بالاتر ...  بیشتر

ارتباط میان سود و جریانات نقدی با بازده سهام با توجه به ویژگی های خاص شرکتها

امید پورحیدری؛ محمود کهنسال

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1384، صفحه 27-41

چکیده
  یکی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری و دولتها تخصیص بهینه منابع است. تخصیص بهینه منابع زمانی امکان پذیر است که منابع به سمت سرمایه گذاری های پربازده و با ریسک منطقی هدایت شوند. با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل به توسعه اقتصادی، ارایه راهکارهایی در جهت بهینه سازی ترکیب سرمایه گذاری میتواند گامی مثبت در جهت تشویق ...  بیشتر

مقایسه بین نسبتهای مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبتهای مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها

محسن خوش طینت؛ محمد تقی قسوری

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1384، صفحه 43-61

چکیده
  دراین مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دو مدل اندازه گیری تحلیل ممیزی چندگانه و رگرسیون لوجستیک استفاده شده و دقت هرکدام از مدلهای مذکور جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برآورد هر دو مدل ...  بیشتر

سودمندی اطلاعات صورت های مالی تلفیقی در مقایسه با اطلاعات صورتهای مالی شرکت اصلی

صابر شعری؛ فرشاد سبزعلی پور

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1384، صفحه 65-96

چکیده
  استانداردهای گزارشگری و افشای اطلاعات مالی ادعا دارند اطلاعات صورت های مالی تلفیقی سودمند و با تصمیم گیری استفاده کنندگان مربوط هستند. بند 8 استاندارد شماره 18 ایران نیز بیان میکند که صورتهای مالی واحد تجاری اصلی به تنهایی تصویر کامل  فعالیت های اقتصادی و وضعیت مالی آن را نشان نمیدهد. استفاده کنندگان صورتهای مالی واحد تجاری اصلی ...  بیشتر

تکنیک های حسابداری مدیریت/ صنعتی سنتی در مقابل تکنیکهای معاصر – تفاوت نظر دانشگاهیان و شاغلین رشته

م اکباتانی؛ م سنگلجی

دوره 3، شماره 9 ، فروردین 1384، صفحه 1-27

چکیده
  در این تحقیق تجربی تلاش بر این است که مشخص شود آیا تفاوت چشم گیری بین نظر دانشگاهیان و شاغلین در مورد سودمندی تکنیک های حسابداری مدیریت/ صنعتی سنتی در مقابل تکنیکهای معاصر وجود دارد یا خیر. این تحقیق همچنین تلاش میکند تا درجه ی تاثیرگذاری فاکتورهای مختلف مانند سن، تحصیلات، موقعیت، اندازه شرکت، میزان محصولات، نوع صنعت و بسیاری فاکتورهای ...  بیشتر