نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه صنعتی شریف

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه صنعتی شریف

10.22054/qjma.2021.58490.2223

چکیده

در این پژوهش به بررسی واکنش بازار به تجدید ارزیابی بنگاه‌های بورسی در ایران می‌پردازیم. به این منظور ابتدا واکنش بازار به خبر تجدید ارزیابی دارایی‌ها را تخمین می‌زنیم. سپس به بررسی دلایل احتمالی واکنش بازار به تجدید ارزیابی می‌پردازیم. تجدید ارزیابی دارایی‌ها با بهبود برخی نسبت‌های مالی می‌تواند دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی را بهبود دهد؛ از سوی دیگر افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی بنگاه‌ها با انتشار سهام جایزه و در نتیجه، افت قیمت تئوریک سهم همراه است. این افت ظاهری قیمت سهم می‌تواند منجر به اقبال سهامداران شود. به منظور بررسی تاثیر هر یک از این دو عامل ، از رگرسیون سطح مقطعی بازده تجمعی غیرعادی هر بنگاه بر روی متغیرهای نماینده از هر عامل استفاده می‌کنیم. در بررسی بیشتر علت واکنش بازار، به این مساله می‌پردازیم که آیا بنگاه‌هایی که تجدید ارزیابی کرده‌اند توانسته‌اند تسهیلات بیشتری دریافت کنند یا هزینه مالی خود را کاهش دهند. به این منظور از داده‌ بنگاه‌‌های بورسی برای محاسبه شدت استفاده از تسهیلات مالی، هزینه مالی، سرمایه‌گذاری و نسبت بدهی به دارایی استفاده کرده‌ و در یک رگرسیون با در نظر گرفتن اثرات ثابت بنگاه و سال، اثر تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر دسترسی بنگاه به تسهیلات مالی را بررسی می‌کنیم. طبق یافته‌ها، کاهش قیمت تئوریک می‌تواند به عنوان عامل توضیح دهنده‌ی واکنش بازار در نظر گرفته شود. تخمین‌های به دست آمده اما بی‌تاثیر بودن تجدید ارزیابی دارایی‌ها بر دسترسی بهتر بنگاه به تسهیلات مالی را نشان می‌دهند. در واقع، فرضیه‌ی دسترسی بهتر به تسهیلات مالی نمی‌تواند واکنش بازار را توضیح دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Market Reaction to Asset Revaluation and Its Effect on Firm’s Access to Financing

نویسندگان [English]

  • Roya Soltani 1
  • Ali ebrahimnejad 2

1 Msc graduate, Sharif University of Technology

2 Assistant Professor of Finance, Graduate School of Management & Economics, Sharif University of Technology

چکیده [English]

In this study, we examine market reaction to the asset revaluation of companies listed on the Tehran Stock Exchange. To do so, we first estimate the market reaction to asset revaluation announcement. We then explore potential explanations for the market reaction to the revaluation. Asset revaluation can improve firm's access to financing by improving financial ratios; On the other hand, the increase in firm's capital from the revaluation is accompanied by stock split and, as a result, a decrease in the theoretical share price. This apparent drop in theoretical share prices could induce shareholders' interest as a result of money illusion. To investigate these alternative explanations, we run a cross-sectional regression of the cumulative abnormal return on proxies of each factor. To further explore the driver of market reaction, we examine whether firms that have re-evaluated their assets experience improvement in their access to finance or a reduction in their financing costs. For this purpose, we study a panel of listed companies between and for their access to finance, financing cost, investment, and financial leverage, controlling for firm and year fixed effects. Our results are more consistent with the theoretical price reductions causing the market reaction. We do not find evidence of asset revaluations leading to the firm's better access to financing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asset Revaluation
  • Cumulative Abnormal Return
  • Money Illusion
  • Financing Constraint