تاثیر اندازه شرکت بر محتوای اطلاعاتی اعلام سود

محسن خوش طینت؛ صغری براری نوکاشتی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، صفحه 1-18

چکیده
  انتشار صورتهای مالی و اعلام سود حسابداری، اطلاعاتی را به بازار سرمایه منتقل میکند و باعث تغییرات در قیمت و حجم مبادالات سهام میگردد. سوالاتی از این قبیل که آیا از نظر تجربی رابطه ای بین اعلام سود حسابداری و تغییرات قیمت سهام و بازده غیرعادی سهام در دوره زمانی اطراف تاریخ اعلام سود سالانه وجود دارد؟ و اعلامیه های سود اطلاعاتی را به ...  بیشتر

ارائه مدلی جهت پیش بینی بحران مالی در شرکتهای ایرانی

مجید شریعت پناهی؛ محسن سهرابی عراقی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، صفحه 19-41

چکیده
  با توجه به اینکه نه تنها مدیران به دلیل تصمیم گیری در ارتباط با اتخاذ شیوه های مختلف مدیریت علاقه مند میباشند که بتوانند تا حدودی بروز یا عدم بروز بحران مالی را در سازمان تحت مدیریت خود پیش بینی نمایند، بلکه سرمایه گذاران، ارگانهای مختلف دولتی ار قبیل اداره مالیات، بیمه و ... نیز مایل هستند تا بدانند وضعیت مالی شرکت در آینده چه روندی ...  بیشتر

عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی

فرخ برزیده؛ مرتضی معیری

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، صفحه 43-69

چکیده
  یکی از مهمترین عوامل کیفی صورتهای مالی، به موقع بودن اطلاعات مندرج در آنها میباشد. درک و شناسایی این موضوع که مدت زمان حسابرسی میتواند عاملی مهم و اثرگذار بر به موقع بودن ارائه اطلاعات مالی میباشد، باعث گردید تا مطالعات، درباره تاخیر ارائه گزارش حسابرسی، آغاز گردد. تحقیق حاضر نیز سعی دارد تا در جهت این مطالعات، مسئله تاخیر حسابرسی ...  بیشتر

بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکتهای تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمدحسین قائمی؛ معصومه نعمت الهی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، صفحه 71-89

چکیده
  تحقیق انجام شده با عنوان بررسی رفتار هزینه توزیع و فروش و عمومی و اداری و بهای تمام شده کالای فروش رفته در شرکتهای تولیدی که از نوع تحقیقات کاربردی محسوب میشود با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات مندرج در صورتحساب سود و زیان شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای اطلاعات دوره زمانی 1375 الی 1383 انجام پذیرفته و هدف از انجام ...  بیشتر

عوامل موثر بر مطلوبیت گزارشگری مالی

عباس هشی

دوره 4، شماره 16 ، دی 1385، صفحه 91-125

چکیده
  گزارش حسابرسی مستقل حاوی اظهار نظر مطلوب (منصفانه) که همراه گزارش های مالی با بازار سرمایه ارائه میشود، مورد استفاده افراد ذی نفع و ذی علاقه قرار میگیرد. در مقررات بازار سرمایه، پذیرش و تداوم نام شرکتها در فهرست بورس، مستلزم ارائه گزارشهای مالی شفاف و خالی از اشکال است. به همین دلیل نام شرکتی که گزارشگری حاوی عدم اظهار نظر و یا اظهار ...  بیشتر