نقش سود و ارزش دفتری در ارزیابی قیمت سهام و تعیین رابطه آن با سود پیش بینی شده

محسن خوش طینت؛ مهدی رضایی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1385، صفحه 1-37

چکیده
  سود به عنوان یکی از اقلام بسیار مهم صورتهای مالی توجه بسیار زیادی را به خود جلب کرده است و تحقیقات زیادی که حول و حوش و جنبه های محتلف سود صورت میگیرد نشان از اهمیت بسیار زیاد آن است. در این مقاله سعی شده است استمرار سود به عنوان عامل اساسی و تاثیرگذار در امر تصمیم گیری و قیمت سهام مدنظر قرار گیرد. بدین منظور با درنظر گرفتن سه سطح سود: ...  بیشتر

بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت

غلامحسین اسدی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ اصغر سلطانی

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1385، صفحه 39-71

چکیده
  بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهمترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. هرگاه اختلال و انحراف گسترده ای در این بازار رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی در کشور با مشکل جدی مواجه میشود. یکی از عوامل مخرب و نابودکننده بازار سرمایه تشکیل حبابهای قیمتی انفجاری سهام می باشد، لذا نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی ...  بیشتر

میزان هماهنگی مقررات استهلاک قانون مالیاتهای مستقیم با هزینه استهلاک واقعی دارایی های استهلاک پذیر

غلام حسین مهدوی؛ قدرت شریفی نیا

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1385، صفحه 73-98

چکیده
  در ایران، شرکتها صورت های مالی خود را در بسیاری از موارد صرفا براساس قانون مالیاتهای مستقیم تهیه میکنند که به نظر میرسد، در برخس موارد این صورت ها مبتنی بر اصول حسابداری نباشد. هزینه استهلاک از جمله اقلامی است که محاسبات آن در اغلب شرکتها بر مبنای نرخ ها و روش های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم انجام میشود. در این مقاله، میزان هماهنگی ...  بیشتر

ثبات رفتاری در ارزش گذاری موسسه

حمید خالقی مقدم؛ عبدالمهدی انصاری

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1385، صفحه 99-132

چکیده
  با گذشت زمان، مدل ها و تئوری های ارزش گذاری موسسه از فرمول خیلی ساده ارزش فعلی به سمت روابط پیچیده تری تکامل یافته است. اما رابطه اطلاعات میان ارقام حسابداری و ارزش موسسه به گونه ای موجز توسعه نیافته است. سرمایه گذاران، مشاورین سرمایه گذاری و تحلیل گران مالی استفاده از ارقام حسابداری را به مثابه زیرمجموعه ای از اطلاعات به کار رفته در ...  بیشتر

رابطه گزارش کنترلهای داخلی با تصمیم گیری استفاده کنندگان

یحیی حساس یگانه؛ غلامحسن تقی نتاج ملکشاه

دوره 4، شماره 14 ، تیر 1385، صفحه 133-176

چکیده
  کیفیت اطلاعات حسابداری که از لحاظ محتوایی با دو ویژگی قابل اعتماد و مربوط بودن (موثر بودن بر تصمیم) در ارتباط میباشد، موضوعی است که در ارتقاء کارایی بازار سرمایه و بهینه سازی فرایند تصمیم، همواره مورد توجه خاص و عام بوده و است. دانش و حرفه حسابداری و حسابرسی، پیوسته تلاش میکند که این کیفیت را بهبود بخشد. این تلاش هم در رویکرد مبتنی بر ...  بیشتر