محتوای اطلاعاتی اضافی (فزاینده) مخارج سرمایه ای

محمد اسماعیل فدایی نژاد؛ علی اکبر اربابیان

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1385، صفحه 113-138

چکیده
  در این مقاله به بررسی محتوای اطلاعاتی اضافی مخارج سرمایه ای و نقش اطلاعات باارزشی که توسط آنها توسط سودهای آتی به بازار ارائه میگردد، پرداخته شده است. در مدل های حسابداری با مدیریت معمولا چنین پیش بینی میشود که آن دسته از اطلاعات سودهای آتی را که توسط سرمایه گذاری هایی مانند مخارج سرمایه ای ارائه میشود، نمیتوان از سود جاری به دست آورد؛ ...  بیشتر

بررسی رابطه تورم و شاخص قیمت سهام و شاخص بازده نقدی قیمت سهام بورس اوراق بهادار تهران

مجید شریعت پناهی؛ مصطفی بیاتی

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1385، صفحه 139-154

چکیده
  از آنجا که سرمایه گذاران بالقوه بازار بورس را طیف وسیعی در سطح جامعه تشکیل میدهند، فراهم نمودن بستری مناسب برای حضور گسترده این طیف و جلب اعتماد آنها، تحکیم بازار سرمایه و عمق بخشیدن به این بازار به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای توسعه اقتصادی را به ارمغان خواهد آورد. در این راستا انجام تحقیقات متنوع در ابعاد مختلف خود نقش بسزایی ...  بیشتر

ارزیابی کارایی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران

محمد رضا ساربانها؛ محمد حسین قائمی؛ فرشاد سلیم

دوره 4، شماره 13 ، فروردین 1385، صفحه 156-184

چکیده
  این پژوهش با هدف پاسخگویی به پرسش کلی در خصوص توانمندی شاخص بورس اوراق بهادار تهران در بیان حرکات آتی بازار سرمایه و به دنبال آن اقتصاد کشور صورت پذیرفت. بدان معنا که آیا شاخص بورس تهران دارای کارایی لازم برای تصمیم گیری در این بازار میباشد؟ معیار سنجش این گفته؛ استفاده از آزمونهای فیشر و وجود ارتباط معنی دار با شاخص ایده آل فیشر بود. برای ...  بیشتر