نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امام حسین

چکیده

کیفیت اطلاعات حسابداری که از لحاظ محتوایی با دو ویژگی قابل اعتماد و مربوط بودن (موثر بودن بر تصمیم) در ارتباط میباشد، موضوعی است که در ارتقاء کارایی بازار سرمایه و بهینه سازی فرایند تصمیم، همواره مورد توجه خاص و عام بوده و است. دانش و حرفه حسابداری و حسابرسی، پیوسته تلاش میکند که این کیفیت را بهبود بخشد. این تلاش هم در رویکرد مبتنی بر پاسخگویی و هم در رویکرد مبتنی بر تصمیم گیری قابل توضیح و توجیه است.
عوامل مختلفی که میتواند بر کیفیت اطلاعات حسابداری تاثیر بگذارد و یا موضوعاتی که میتواند از این کیفیت تاثیر بپذیرد، مورد تحقیق و مطالعه محققین این رشته و رشته های علمی مرتبط با آن، قرار دارد. مطمئنا، توسعه دانش حسابداری و حسابرسی در نتیجه همین مطالعات و تحقیقات میسر میشود.
در این تحقیق، تمایل گروه های ذی نفع و آگاه در بازار سرمایه کشور، شاغل در بخش اجرایی(حرفه ای ها) و در بخش آموزشی و پژوهشی(دانشگاهی ها)، نسبت به یک گزارش جدید تحت عنوان "گزارش کنترلهای داخلی" مورد مطالعه قرار گرفته است. در این مطالعه، رابطه گزارش کنترل های داخلی با کیفیت اطلاعات منتشر شده شرکت مورد بررسی قرار گرفته است که هم اکنون در نظام حاکمیت شرکتی مورد توجه بسیاری از کشورها قرار دارد و امکان سنجی آن در ایران، همواره با ارزیابی تمایلات گروه های ذی نفع میتواند نتایج مفیدی برای بازار سرمایه کشور در پی داشته باشد.
توجیه منطقی پذیرش یا رد یک گزارش و یا به طور کلی تر، یک مقررات در حسابداری، مستلزم جمع بندی نظرات و تمایلات گروه های مختلف ذی نفع در آن است. تمایلات این گروه ها نیز به نوبه خود تابعی از اهمیت و ضرورت، فایده مندی، فزونی منافع بر هزینه های مقررات و سایر جوانب مربوط به آن است. اگرچه اندازه گیری دقیق این جنبه ها، در عمل با مشکلاتی مواجه میشود، ولی به هر حال چاره ای جز انجام تحقیقات اثباتی مبتنی بر رویکرد دستوری همراه با پذیرش ریسک منطقی آلفا (که حداقل خطای قابل پذیرش آن x=50% است) وجود ندارد.
این پژوهش که با کمک خبرگان و صاحبنظران ذی ربط در کشور صورت گرفت با دو هدف علمی بنیادی و کاربردی، (1) جمع آوری مبانی و مطالب نظری مرتبط با موضوع گزارش کنترل های داخلی؛ (2) ارزیابی تجربی رابطه گزارش کنترل های داخلی با کیفیت اطلاعات منتشر شده در بازار سرمایه کشور، انجام شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relation between Internal Control Reporting and the User's Decision Making: in TEHRAN Security Exchange Market

نویسندگان [English]

 • Yahya Hassas Yeganeh 1
 • Gholamhassan Taghinataj Malakshah 2

چکیده [English]

The quality of accounting information (including the relevance and the reliability) has effect on capital market efficiency and optimizing decision process. The accounting and auditing education knowledge and profession usually are tried for optimizing the quality.
This study examined demand of the users in security exchange market accountants (registered in Tehran Security Exchange Market); (2) Internal auditors (in accepted corporations); (3) Investment Technicians; (4) Accounting students (Ph.D. & MA) in examined group and (5) Accounting students (Ph.D. & MA) in control group.
Conclusion:
The result shows that all of examined groups confirm that:
1)      Internal control Reporting is useful for all users of financial information;
2)      The report enhances quality of the information;
3)      The report should be mandated for accepted corporation in TEHRAN Security Exchange Market;
4)      The report is required to auditing by independent auditor.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Integrated Framework of Internal Controls
 • Internal Controls
 • Internal Control Reporting
 • Information Quality
 • Chief Financial Officer
 • Interested groups
 • Internal Controls over Financial Reporting
 • SARBANESE-OXLEY Act
 • Section 404 of SOX
 • Independent Auditor