نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دکترای حسابداری از دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از رایج ترین ابزارها و معیارهای تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار، ضریب قیمت به سود هر سهم (P/E) میباشد. علی رغم وجود ضعف ها و محدودیت های مختلف، ضریب P/E به طور گسترده ای توسط سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار به کار میرود. اختلاف و تفاوت ضریب P/E در کشورها، صنایع، بخش ها وشرکتهای مختلف و در طی زمان های متفاوت بیانگر این واقعیت است که ضریب P/E تحت تاثیر عوامل و متغیرهای مختلفی میباشد.
در این پژوهش تاثیر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر ضریب P/E مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. بدین منظور از اطلاعات مربوط به قیمت ها و سود شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مابین سالهای 1371 تا 1382 استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که ضریب P/E شرکتها با متغیرهای اقتصادی رابطه قوی داشته و تحت تاثیر افزایش یا کاهش متغیرهای اقتصادی رابطه معنی داری دارد. علاوه بر آن یافته های پژوهش نشان میدهد که ضریب P/E شرکتها تحت تاثیر شدید متغیرهای حسابداری میباشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effective Accounting and Economic Variables on P/E

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi Mogadam 1
  • Mohammad Ali Sahmani Asl 2

چکیده [English]

The present study identifies the effective accounting and economic variables on P/E ratio in Tehran stock Exchange (TSE) during the 12- year period from 1992 up to 2003. The investigation and identification of accounting information in determining P/E ratio and proper function of the capital market promote the accounting status in the professional society.
The research is seeking to find out if the economic and corporate variables (accounting variables) can affect the P/E ratio in TSE.
This question is formed into two major hypotheses including:
1)     Changes in economic variables affect the corporate PIE ratio, and
2)      Accounting variables affect the corporate P/E ratio.
Ex-post multiple factor analysis was applied to test the hypotheses. Furthermore, linear regression, and GEE and TSCSREG statistical instruments were also applied as well as panel Data    Analysis.
The research findings indicates P/E ratio is much more affected by accounting variables than economic ones, while there is a strong correlation between  the economic  variables and corporate PIE ratio in  TSE.