حسابداری مالی
مدل ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی: شاخص‌ها و اهمیت هر کدام

علیرضا جوادی پور؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو؛ وجه الله قربانی زاده

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.73954.2466

چکیده
  هدف: با توجه به نبود پژوهش جامعی در کشور در راستای ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی، پژوهش حاضر بدین موضوع پرداخته و مدلی کاربردی جهت استفاده ذی نفعان از فعالیت‌های کمیته حسابرسی ارائه شده است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش استخراج ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی از منابع نظری ...  بیشتر

حسابداری مالی
شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های ارزیابی پایداری صندوق‌های بازنشستگی در ایران

جواد شکرخواه؛ محمد جواد سلیمی؛ سید سروش قاضی نوری؛ علی هدایتی بیلندی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.76209.2503

چکیده
  صندوق‌های بازنشستگی در ایران از نوع مزایای معین است و پایداری آن‎ها از اهمیت بالایی برخوردار است. بااین‌وجود ارزیابی پایداری آن‌‎ها همواره موردانتقاد بوده است. گزارشگری حداقلی و استفاده از شاخص‌های ساده پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی ذینفعان نیست. مسئله، تعیین شاخص‌ها و استانداردهایی برای ارزیابی همه‌جانبه پایداری مالی می‌باشد. ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بیست و پنج سال روش‌شناسی علم طراحی در پژوهش‌های حسابداری: تحلیل کتاب‌سنجی

امیر مرادی؛ حمیده اثنی عشری؛ محمدحسین رهبان؛ محمد عرب‌مازار یزدی؛ محمدحسین صفرزاده

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.77182.2521

چکیده
  روش شناسی علم طراحی، رهیافتی راه‌حل‌محور برای تعقیب پژوهش‌هایی است که فراتر از فهم ‏وضع موجود، به دنبال خلق وضع مطلوب از طریق ارائۀ مصنوعات نوآورانه و بدیع است. با وجود ‏کاربرد گسترده این روش شناسی در دیگر رشته‌های فنی و مدیریتی و البته گذشت بیش از دو دهه از ‏نخستین پژوهش علم طراحی در حسابداری، ظرفیت آن به قدر مقتضی شناخته نشد، ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
محرک های گزارشگری آب شرکتی

فاطمه اسناد؛ حسین فخاری

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.77296.2522

چکیده
  امروزه اهمیت آب و مدیریت منابع آن از جمله موضوعات بحث انگیز درسطح جهانی بدلیل تغییرات آب و هوایی است. این موضوع خصوصاً در کشور ایران که از خشکسالی مستمر رنج می برد با اهمیت تر می‌باشد. از همین رو هدف پژوهش حاضر، تبیین عوامل موثر بر گزارشگری آب در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای این منظور با استفاده از داده ...  بیشتر

ابزارهای حسابداری
ارزیابی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی براساس مقایسه‌ی الگوریتم‌های فرا ابتکاری: مطالعه‌ی مورد بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه

زهرا جعفری؛ رحیم بنابی قدیم؛ رسول عبدی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.78048.2541

چکیده
  هدف این مطالعه، ارزیابی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی براساس مقایسه‌ی الگوریتم‌های فرا ابتکاری در سطح بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه می‌باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی ترکیبی و کاربردی تلقی می‌شود. به این صورت که ابتدا از طریق فرآیند غربالگری محتوایی سیستماتیک، نسبت به شناسایی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت ...  بیشتر

حسابداری مالی
ارزیابی کاهش بار مالی دولت از طریق گونه‌شناسی پیشران‌های مؤثر بر حسابداری نسلی در بازار سرمایه

مهدی دستی؛ محمد فیروزیان نژاد؛ علی محمودی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.77546.2526

چکیده
  هدف این مطالعه، ارزیابی کاهش بار مالی دولت از طریق گونه‌شناسی پیشران‌های مؤثر بر حسابداری نسلی در بازار سرمایه می باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی از الگوی (1978) Colaizzi برای پیاده سازی گام‌های اقدام پژوهی بهره برده است. لذا براساس این الگو، ابتدا از طریق مصاحبه با خبرگان و کدگذاری باز، تلاش گردید تا پیشران های مؤثر بر پیاده سازی حسابداری ...  بیشتر

حسابرسی مالی
تأثیر تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی بر انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی

اکرم افسای

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.78707.2549

چکیده
  هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای برابر با 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 792 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‌های ترکیبی مورد بررسی ...  بیشتر