وضعیت استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌های ایران

سید مرتضی مرتضوی؛ جواد شکرخواه؛ جعفر باباجانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.63551.2316

چکیده
  نظام کنترل‌های داخلی، مبنای عملیات بانکداری سالم و ایمن است و مدیریت را در جهت حفظ منابع و منافع بانک یاری می‌نماید. از آنجا که بهبود عملکرد نظام کنترل‌های داخلی، مستلزم شناخت وضعیت کنونی آن می‌باشد، در این تحقیق تلاش شد تا وضعیت موجود استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌های ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، در پرسشنامه ...  بیشتر

ابزارهای حسابداری
ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه‌های دولتی بخش عمومی ایران

وحید محمدرضاخانی؛ جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.65130.2335

چکیده
  حسابرسی داخلی در بخش عمومی می تواند با ارائه خدمات اطمینان بخش و مشاوره‌ای جهت بهبود و رفع چالش‌های موجود، سازمان‌ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه‌های دولتی بخش عمومی کشورمان می باشد، این پژوهش از نوع پژوهش های کیفی بوده که با استفاده از روش دلفی ...  بیشتر

اعتبارسنجی مدل سه بعدی آموزش صلاحیت های اخلاقی در رشته حسابداری

جعفر باباجانی؛ علی ثقفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ هیوا رستگار مقدم

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.53224.2164

چکیده
  همواره انتظار میرود تا حسابداران اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند که توان تصمیم گیری و قضاوت ایشان را افزایش دهد. لذا اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید دارای ویژگیهایی در برگیرنده اصول اخلاقی باشد. به عبارت دیگر، حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای که عاملی پیشگیرانه در ...  بیشتر

نگاهی به پنجمین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی وزارت اموراقتصادی و دارایی

جعفر باباجانی

دوره 17، شماره 66 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.53263.2165

چکیده
  وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذیحسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانون‌گذاری در ایران محسوب می‌شود. تدوین قوانین و مقررات در ایران ...  بیشتر

ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده؛ پیمان ایمان زاده

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.42320.2003

چکیده
  دستیابی به عملیات کارا، اثربخش و باصرفه اقتصادی، مسئولیت اصلی مدیریت هر سازمانی است. کارایی و اثربخشی مدیریت هر سازمان به معنای توانایی مدیران آن در چگونگی تهیه، توسعه، تخصیص، نگهداری و به‌کارگیری منابع موجود می‌باشد و حسابرسی عملکرد ازجمله ابزارهایی است که می‌تواند در جهت ارتقاء برنامه‌ریزی و کنترل عملیات و ارائه روش‌هایی برای ...  بیشتر

عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران

جعفر باباجانی؛ عادل آذر؛ مرتضی معیری

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-37

چکیده
  طی دو دهه گذشته نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی تحت تاثیر تحولات شگرفی قرار گرفته است.هدف اینگونه تحولات غالباً چیره شدن بر موانع نظام دیوان سالارانه ای است که مانع از استفاده کارا از منابعمحدود می گردد. پیاده سازی تغییرات و تحولات گسترده در بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه موجب گردید که فرآیند تحولات مورد بررسی ...  بیشتر