گزارش های حسابداری
مدلی برای گزارشگری مالی شرکت‌های برق منطقه‌ای در ایران

احسان محبی؛ جعفر باباجانی؛ محمدجواد سلیمی؛ محمد تقی تقوی فرد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 مهر 1402

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.73559.2455

چکیده
  شرکت‌های برق منطقه‌ای سازمان‌هایی هستند که هردوی اهداف اجتماعی و اهداف مالی را جهت انجام ماموریت‌های محول شده دنبال می‌کنند، بنابراین ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی به واسطه اهداف دوگانه‌ای که دارند، از اهمیتی اساسی برخوردار است. در پژوهش حاضر با بررسی نیازهای اطلاعاتی استفاده‌کنندگان گزارش‌های مالی این شرکت‌ها، عوامل اثرگذار ...  بیشتر

حسابداری مالی
مدل ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی: شاخص‌ها و اهمیت هر کدام

علیرضا جوادی پور؛ جعفر باباجانی؛ قاسم بولو؛ وجه الله قربانی زاده

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.73954.2466

چکیده
  هدف: با توجه به نبود پژوهش جامعی در کشور در راستای ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی، پژوهش حاضر بدین موضوع پرداخته و مدلی کاربردی جهت استفاده ذی نفعان از فعالیت‌های کمیته حسابرسی ارائه شده است. روش: روش پژوهش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش استخراج ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی از منابع نظری ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
کیفیت حسابرسی: ارائه الگو و بررسی شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب

علی اکبر جوان؛ جعفر باباجانی؛ محمد مرفوع؛ فرخ برزیده

دوره 20، شماره 79 ، آذر 1402، ، صفحه 45-84

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.69623.2406

چکیده
  استفاده‌کنندگان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، نیاز به اطلاعات مالی باکیفیت دارند و حسابرسی مستقل نقش عمده­ای را در ارتقای کیفیت گزارشگری مالی ایفا می­کند. لذا در این پژوهش سعی گردید با استفاده از روش پژوهش دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان حرفه­ای، ضمن شناسایی معیارهای بهبود کیفیت حسابرسی، الگویی مناسب برای محیط اقتصادی ایران، ...  بیشتر

ابزارهای حسابداری
ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه‌های دولتی بخش عمومی ایران

جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده؛ وحید محمدرضاخانی

دوره 20، شماره 77 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.65130.2335

چکیده
  حسابرسی داخلی در بخش عمومی می‌تواند با ارائه خدمات اطمینان‌بخش و مشاوره­ای جهت بهبود و رفع چالش­های موجود، سازمان­ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه­های دولتی بخش عمومی کشورمان می‌باشد، این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بوده که با استفاده ...  بیشتر

وضعیت استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌های ایران

سید مرتضی مرتضوی؛ جواد شکرخواه؛ جعفر باباجانی

دوره 19، شماره 74 ، تیر 1401، ، صفحه 41-83

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.63551.2316

چکیده
  نظام کنترل‌های داخلی، مبنای عملیات بانکداری سالم و ایمن است و مدیریت را در جهت حفظ منابع و منافع بانک یاری می‌نماید. از آنجا که بهبود عملکرد نظام کنترل‌های داخلی، مستلزم شناخت وضعیت کنونی آن می‌باشد، در این تحقیق تلاش شد تا وضعیت موجود استقرار نظام کنترل‌های داخلی در بانک‌های ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور، در پرسشنامه ...  بیشتر

اعتبارسنجی مدل سه بعدی آموزش صلاحیت های اخلاقی در رشته حسابداری

جعفر باباجانی؛ علی ثقفی؛ وجه الله قربانی زاده؛ هیوا رستگار مقدم

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 1-25

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.53224.2164

چکیده
  همواره انتظار میرود تا حسابداران اطلاعاتی را در اختیار استفاده کنندگان قرار دهند که توان تصمیم گیری و قضاوت ایشان را افزایش دهد. لذا اطلاعات ارائه شده توسط حسابداران باید دارای ویژگیهایی در برگیرنده اصول اخلاقی باشد. به عبارت دیگر، حسابداران باید علاوه بر رعایت استانداردها و ضوابط فنی به رعایت اخلاق حرفه ای که عاملی پیشگیرانه در ...  بیشتر

نگاهی به پنجمین لایحه محاسبات عمومی پیشنهادی وزارت اموراقتصادی و دارایی

جعفر باباجانی

دوره 17، شماره 66 ، فروردین 1399، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qjma.2020.53263.2165

چکیده
  وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دیوان محاسبات کشور و مشارکت مدیران و ذیحسابان از مدتی قبل لایحه محاسبات عمومی جدیدی تهیه و برای تکمیل فرایند تصویب آماده کرده است. لایحه مورد نظر در صورت تصویب مجلس شورای اسلامی به عنوان پنجمین قانون محاسبات عمومی کشور از زمان قانون‌گذاری در ایران محسوب می‌شود. تدوین قوانین و مقررات در ایران ...  بیشتر

ارزیابی وضع موجود حسابرسی عملکرد در نهادهای بخش عمومی ایران و ارائه راهکارهایی جهت بهبود آن

جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده؛ پیمان ایمان زاده

دوره 16، شماره 61 ، فروردین 1398، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/qjma.2019.42320.2003

چکیده
  دستیابی به عملیات کارا، اثربخش و باصرفه اقتصادی، مسئولیت اصلی مدیریت هر سازمانی است. کارایی و اثربخشی مدیریت هر سازمان به معنای توانایی مدیران آن در چگونگی تهیه، توسعه، تخصیص، نگهداری و به‌کارگیری منابع موجود می‌باشد و حسابرسی عملکرد ازجمله ابزارهایی است که می‌تواند در جهت ارتقاء برنامه‌ریزی و کنترل عملیات و ارائه روش‌هایی برای ...  بیشتر

عوامل و محرک های تحول در نظام پاسخگویی مالی و عملیاتی بخش عمومی ایران

جعفر باباجانی؛ عادل آذر؛ مرتضی معیری

دوره 9، شماره 33 ، فروردین 1390، ، صفحه 1-37

چکیده
  طی دو دهه گذشته نظام حسابداری و گزارشگری بخش عمومی تحت تاثیر تحولات شگرفی قرار گرفته است.هدف اینگونه تحولات غالباً چیره شدن بر موانع نظام دیوان سالارانه ای است که مانع از استفاده کارا از منابعمحدود می گردد. پیاده سازی تغییرات و تحولات گسترده در بخش عمومی کشورهای توسعه یافته و حتی درحال توسعه موجب گردید که فرآیند تحولات مورد بررسی ...  بیشتر