گزارش های حسابداری
مدل کیفیت اقلام تعهدی با رویکرد الگوریتم مدیریت گروهی داده ها

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ حسینعلی سهرابی ورزنه

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، صفحه 1-40

https://doi.org/10.22054/qjma.2021.58242.2219

چکیده
  مطالعه و توسعه معیارهای سنجش کیفیت سود و به طور ویژه کیفیت اقلام تعهدی یکی از موضوعات کلیدی در طی حدود سه دهه اخیر بوده است. ادبیات موضوعی حاکی از این است که معیارهای مبتنی بر رگرسیون خطی، عمدتا دارای خطای بالا بوده و لذا در سالهای اخیر، پژوهشهایی جهت اعمال الگوریتم‌های یادگیری ماشین صورت گرفته است. با این حال، بنیان‌گذاری این الگوریتم‌ها ...  بیشتر

حسابداری مالی
تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت اطلاعاتی و پایداری سود

سید حسین سجادی؛ رحیم بنابی قدیم

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، صفحه 41-68

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.65345.2340

چکیده
  امروزه فضای رقابت اطلاعاتی به عنوان یک مکانیزم با اهمیت خارجی، بر روی سیستم مدیریتی و عملکرد پایدار شرکت تأثیر گذار است و مالکیت دولتی از دو جنبه مکملی و تخریبی می‌تواند این اثرگذاری را تحت تاثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مالکیت دولتی بر رابطه بین رقابت اطلاعاتی و پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن

موسی بزرگ اصل؛ محمد ابراهیمی نوده؛ جاوید یاراحمدی

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، صفحه 69-94

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.63860.2318

چکیده
  این تحقیق با هدف آزمون تجربی تاثیر ارتباطات سیاسی بر میزان سرمایه گذاری شرکت ها و کارایی آن در بازه سال های 1391 الی 1398 شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. روش جمع آوری داده ها آرشیوی و رجوع به بانک های اطلاعاتی و روش تحلیل داده ها، الگوی رگرسیون چند متغیره با استفاده از الگوی داده های تابلویی و روش اثرات ثابت است. نتایج ...  بیشتر

حسابداری مالی
قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های‌ مالی‌ و سر‌رسید بدهی‌ شرکتی‌

محمد عرب‌مازار یزدی؛ وحید منتی؛ جواد روشن ضمیر

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، صفحه 95-123

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.67284.2370

چکیده
  قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های مالی‌ نقش‌ مهمی‌ در همسوسازی انگیزه‌‌ها در شرکت‌ ایفا کرده و امکان‌ شناسایی‌ شباهت‌ها و تفاوت‌های شرکت‌های مختلف‌ را برای ذینفعان فراهم‌ می‌آورد. بر این اساس، ارزیابی‌ عملکرد مدیران‌ و نظارت‌ بر آن‌ها تسهیل‌ شده و انتظار می‌رود که‌ افزایش‌ قابلیت‌ مقایسه‌ صورت‌های مالی‌، باعث‌ محدود شدن‌ ...  بیشتر

حسابداری مالی
مدلی برای اندازه‌گیری پیچیدگی کار حسابرسی با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری

کریم ایمانی؛ حسین فخاری

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، صفحه 125-164

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.69696.2405

چکیده
  پیچیدگی کار تحت حسابرسی به عنوان یکی از عوامل مهم و موثر بر نحوه قضاوت و تصمیم‌گیری حسابرسان، یکی از مفهوم‌های بحث برانگیز در حوزه حسابرسی است که با توجه به چندبعدی‌ بودن آن، پژوهش‌های زیادی را در حوزه حسابرسی به دنبال داشته است. علی‌رغم ارائه شاخص‌های انفرادی برای اندازه‌گیری پیچیدگی کار تحت حسابرسی در این پژوهش‌ها، تبیین مدلی ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
بیست‌ویک سال تحقیقات رفتاری حسابداری: تجزیه‌وتحلیل کتاب‌شناختی

غلامرضا کرمی؛ احسان دولت زارعی؛ امید فرجی

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، صفحه 165-201

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.67031.2364

چکیده
  پژوهش حاضر قصد دارد تا نمایی جامع از تحقیقات رفتاری حسابداری ارائه نماید. به‌منظور دستیابی به این هدف، از 371 مقاله منتشر شده در دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری ـ "تحقیقات رفتاری در حسابداری" و "پیشرفت‌ها در تحقیقات رفتاری حسابداری" ـ که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده‌ و جزو مجلات تخصصی رتبه‌بندی شده توسط شورای رؤسای دانشکده‌های علوم ...  بیشتر

حسابداری مالی
بررسی تأثیر محدودیت‌های حاکم بر استراتژی‌های مدیریت سود بر به‌کارگیری استراتژی تغییر طبقه‌بندی سود

محسن ایمنی؛ سیدمحمد مشعشعی

دوره 19، شماره 75 ، مهر 1401، صفحه 203-236

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.67557.2375

چکیده
  در ادبیات نظری حسابداری، دو استراتژی مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و دستکاری فعالیت‌های واقعی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اما در پژوهش حاضر با توجه به محدودیت‌های موجود برای این دو استراتژی، سومین نوع الگوی مدیریت سود یعنی تغییر طبقه‌بندی مورد توجه قرار گرفته است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر محدودیت‌های حاکم بر استراتژی‌های ...  بیشتر