نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 عضو هیئت علمی گروه مدیریت مالی و حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشکدگان فارابی، دانشگاه تهران، قم، ایران.

10.22054/qjma.2022.67031.2364

چکیده

پژوهش حاضر قصد دارد تا نمایی جامع از تحقیقات رفتاری حسابداری ارائه نماید. به‌منظور دستیابی به این هدف، از 371 مقاله منتشر شده در دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری ـ "تحقیقات رفتاری در حسابداری" و "پیشرفت‌ها در تحقیقات رفتاری حسابداری" ـ که در پایگاه اسکوپوس نمایه شده‌ و جزو مجلات تخصصی رتبه‌بندی شده توسط شورای رؤسای دانشکده‌های علوم مالی استرالیا در حوزه حسابداری هستند، استفاده شده است. تجزیه‌وتحلیل هم واژگانی و شبکه‌های اجتماعی به‌عنوان روش اصلی به کار رفته است. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که موضوعات در حال ظهور در سال‌های اخیر در حوزه رفتاری بر "حسابرسی"، "حاکمیت شرکتی"، "تقلب"، و "اخلاق" متمرکز بوده‌اند. یافته‌ها نشان می‌دهد مقاله "تحویل ابزار آنلاین و خدمات استخدام مشارکت کننده: فرصت‌های نوظهور برای تحقیقات رفتاری حسابداری" با 167 استناد، پراستنادترین مقاله تحقیقات رفتاری است. ویکی آرنولد با 12 مقاله برترین نویسنده از حیث تعداد مقالات است. کشور آمریکا با 179 مقاله و 2.210 استناد دریافتی برترین کشور جهان بوده و دو دانشگاه برتر جهان با 15 مقاله مشترکاً دانشگاه ویرجینیا کامنولث و دانشگاه مرکزی فلوریدا هستند. مطالعه حاضر نخستین مطالعه‌ای است که تجزیه‌وتحلیل کتاب‌شناختی تحقیقات رفتاری حسابداری با تمرکز بر دو مجله تخصصی حسابداری رفتاری را در پیش گرفته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Twenty-One Years of the Behavioral Accounting Research: A Bibliometric Analysis

نویسندگان [English]

  • gholamreza karami 1
  • Ehsan Dolatzarei 2
  • Omid Faraji 3

1 Associate Professor of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

2 PhD Student of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.

3 Faculty member of Financial Management and Accounting Department, Faculty of Management and Accounting, College of Farabi, University of Tehran, Qom, Iran.

چکیده [English]

We intended to provide a comprehensive overview of behavioral accounting research. For this purpose, 371 articles published in two specialized journals of behavioral accounting - "Behavioral Research in Accounting" and "Advances in Accounting Behavioral Research"- have been analyzed. These journals are indexed on the Scopus database and are among the specialist journals ranked by the Australian Business Deans Council. Co-word analysis and social network analysis have been used as the main method. Our analysis shows that emerging issues in recent years in the field of behavioral research have focused on "auditing", "corporate governance", "fraud" and "ethics". Findings show that the article "Online instrument delivery and participant recruitment services: Emerging opportunities for behavioral accounting research" with 167 citations is the most cited behavioral research article. Wicky Arnold is the top author in terms of number of articles with 12 articles. The United States is the top country in the world with 179 articles and 2,210 citations, and the two top universities in the world with 15 articles are the Virginia Commonwealth University and the University of Central Florida. This paper is the first study that conduct a bibliometric analysis of behavioral accounting research focusing on two specialized journals of behavioral accounting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Accounting
  • Co-Word Analysis
  • Social Network Analysis
  • Scientific Map
  • Scopus