ابزارهای حسابداری
ارزیابی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی براساس مقایسه‌ی الگوریتم‌های فرا ابتکاری: مطالعه‌ی مورد بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه

زهرا جعفری؛ رحیم بنابی قدیم؛ رسول عبدی

دوره 21، شماره 81 ، اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.78048.2541

چکیده
  هدف این مطالعه، ارزیابی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت یکپارچگی ثبات مالی براساس مقایسه‌ی الگوریتم‌های فرا ابتکاری در سطح بانک‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه می‌باشد. این مطالعه به لحاظ روش شناسی ترکیبی و کاربردی تلقی می‌شود. به این صورت که ابتدا از طریق فرآیند غربالگری محتوایی سیستماتیک، نسبت به شناسایی معیارهای مؤثر بر مطلوبیت ...  بیشتر

ابزارهای حسابداری
فرایند بررسی کنترل کیفیت کار در مؤسسات حسابرسی

مهری بختیاری؛ جواد رضازاده؛ کیومرث بیگلر

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، ، صفحه 81-130

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.76885.2518

چکیده
  بررسی کنترل کیفیت کار توسط بررسی‌کننده کنترل کیفیت کار به‌عنوان یکی از عناصر اساسی کنترل کیفیت در استانداردهای حسابرسی موردتوجه قرارگرفته است و برای حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار الزامی شده است. در این پژوهش از طریق مصاحبه با 25 نفر از شرکای مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی در بهار و تابستان 1402 و همچنین ...  بیشتر

حسابداری مالی
ماتریس ارزیابی چشم‌انداز پیشران‌های محرکِ حسابداری میراثی

فاطمه جلالی گرگانی؛ محمدرضا عبدلی؛ حسن ولیان؛ مهدی صفری گرایلی؛ محمد مهدی حسینی

دوره 20، شماره 80 ، بهمن 1402، ، صفحه 165-213

https://doi.org/10.22054/qjma.2024.76823.2516

چکیده
  هدف این مطالعه ارائه ماتریس ارزیابی پیشران‌های محرک در بروز حسابداری میراثی می‌باشد تا از طریق تدوین سناریوهای آینده‌نگرانه نسبت به بسط چشم‌اندازهای حسابداری میراثی اقدام گردد. در این مطالعه از لحاظ هدف روش شناسی، این مطالعه اکتشافی است و از منظر نتیجه در دسته پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد. این مطالعه به دلیل تعدد شیوه‌های ...  بیشتر

ابزارهای حسابداری
ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه‌های دولتی بخش عمومی ایران

جعفر باباجانی؛ فرخ برزیده؛ وحید محمدرضاخانی

دوره 20، شماره 77 ، خرداد 1402، ، صفحه 1-35

https://doi.org/10.22054/qjma.2022.65130.2335

چکیده
  حسابرسی داخلی در بخش عمومی می‌تواند با ارائه خدمات اطمینان‌بخش و مشاوره­ای جهت بهبود و رفع چالش­های موجود، سازمان­ها را در ارائه خدمات بهتر و دستیابی به اهداف حمایت کند. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای استقرار حسابرسی داخلی در دستگاه­های دولتی بخش عمومی کشورمان می‌باشد، این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی بوده که با استفاده ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
مدل سازی بازده بلندمدت عرضه های اولیه سهام

جواد شکرخواه؛ ایرج اصغری

دوره 20، شماره 77 ، خرداد 1402، ، صفحه 107-139

https://doi.org/10.22054/qjma.2023.73315.2450

چکیده
  مدل‌سازی بازده بلندمدت عرضه‌های اولیه سهامچکیده:این مقاله به مدل سازی بازدهی عرضه‌های اولیه در بلندمدت می‌پردازد. برای این منظورداده های ماهیانه 236 عرضه اولیه در بورس و فرابورس طی سالهای 1388 تا 1400 انتخاب و مدل سازی با استفاده از رویکرد ترکیبی در روش گام به گام انجام شده است. مدل سازی‌ها ابتدا برای 12 دوره (شامل دوره های 3 تا 36 ماهه) ...  بیشتر