نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی تهران ایران

چکیده

مدل‌سازی بازده بلندمدت عرضه‌های اولیه سهام

چکیده:

این مقاله به مدل سازی بازدهی عرضه‌های اولیه در بلندمدت می‌پردازد. برای این منظورداده های ماهیانه 236 عرضه اولیه در بورس و فرابورس طی سالهای 1388 تا 1400 انتخاب و مدل سازی با استفاده از رویکرد ترکیبی در روش گام به گام انجام شده است. مدل سازی‌ها ابتدا برای 12 دوره (شامل دوره های 3 تا 36 ماهه) انجام و سپس با تحلیل و مقایسه نتایج، مناسبترین دوره ها برای تبیین بازدهی عرضه های اولیه انتخاب و معرفی شده است. نتایج نشان داد بازدهی پرتفوی های تشکیل شده از عرضه های اولیه در سطح مناسبی قابل تبیین بوده و اصلی ترین عامل در تبیین بازدهی صرف ریسک بازار است و عوامل سودآوری و تقسیم سود نیز در تبیین بازدهی عرضه های اولیه معنادار هستند. مناسب ترین دوره ها برای استفاده به عنوان دوره بلند مدت نیز دوره های 12، 21 و 27 ماهه تعیین شد.

کلیدواژه‌ها: عرضه های اولیه، بازده، دوره بلند مدت، مدل سازی

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Modeling the long-term performance of IPOs

نویسندگان [English]

 • Javad Shekakhah 1
 • Iraj Asghari 2

1 * Associate Prof, Department of Management and Accounting, Alameh Tabataba`i University, Tehran,, Iran

2 Ph.D. Candidate in Accounting, Alameh Tabataba`i University Tehran, Iran

چکیده [English]

This article deals with modeling the long-term performance of IPOs in the Tehran Stock Exchange and OTC. Due to the difficulty of determining the definition of the long-term period, modeling was initially conducted for 12 periods. These periods ranged from 3 to 36 months. The purpose of this modeling was to analyze and compare the results and identify the most suitable periods for explaining the long-term performance of IPOs. Modeling has been conducted at the portfolio level using a Stepwise approach. For this purpose, the monthly time series was formed, and data from 236 IPOs in the Tehran Stock Exchange and OTC markets from 2009 to 2022 have been analyzed. The results showed that the return of the portfolios formed from initial offerings could be explained at a satisfactory level. While the primary factor in explaining the long-term performance of IPOs is market return, the profitability, and its distribution also play a significant role. Finally, the most suitable periods for use as the definition of the long-term period are 12, 21, and 27 months.

Introduction

The long-term performance of Initial Public Offerings (IPOs) has always been disputed by researchers. The inherent challenges of conducting long-term research and the complexities associated with Initial Public Offerings have led researchers to use different methods resulting in inconsistent findings.
A prevalent approach in studying long-term IPOs is the use of “factor models” to identify the factors influencing IPO portfolio performance. However, the literature has presented and utilized several factor models. Examples of these models include Fama and French (1993), Carhart (2004), Fama and French (2015), and Ho et al. (2015). Despite some similarities, each of these models employs different factors and variables to explain IPO performance. In recent years, many researchers have criticized the use of these common models in their respective countries, citing reasons such as ineffectiveness of these models. These researchers argue that neglecting the socio-economic context of societies can lead to misinterpretation of return and yield inappropriate results for decision-makers. Consequently, each society should develop and employ its own models. Considering these issues, this research aims to provide models that explain the long-term performance of Iranian IPOs. Specifically, by testing various factors and variables, this study identifies the most effective models for explaining the long-term performance of IPOs in Iran.

Methodology

In this research, a stepwise approach was employed. Monthly data of 236 IPOs between 2009 and 2022 were utilized to construct relevant time series, and the returns of the IPO portfolios were analyzed with respect to potential factors that explain the return. To determine the initial set of variables, a systematic review approach was adopted. Due to the high correlation and multiple proxies for the liquidity factor, the liquidity variables were first reduced to three factors using principal component analysis. In total, 19 different factors and variables were included in the analysis.
Given the lack of consensus among researchers regarding the definition of the long-term period, the modeling process in this research considered 12 different periods ranging from 3 to 36 months with a three-month increment. The selection of appropriate models was based on the criteria of accuracy and quality forecast, specifically Theil’s (1975) criterion. Three models that nest met these criteria were chosen, and the corresponding portfolio periods were identified as the defining terms for the long-term period. The validation of the selected models was performed by comparing their adjusted R2 values with those of common models found in the literature. Additionally, out-of-sample testing was conducted using 10% of the data to assess the model’s performance.

Results and Discussion

The research findings indicate that the models developed in this study exhibit a strong explanatory power, accounting for approximately 80% of the variations in the returns of IPO portfolios. Among the different portfolio periods considered, the models constructed using 12, 21, and 27-month portfolios demonstrated superior accuracy and forecast quality according to Theil’s (1975) criteria. As a result, these specific periods were identified as the most suitable definitions for the long-term period in this context. The significant variables identified in the models include market return, profitability, size, and dividend. Although the models generally incorporate a set of relatively common variables, the specific model associated with each defined period can be employed to achieve better results, taking into account the specific characteristics of the long-term period under consideration. Furthermore, it is worth noting that the intercept of the designed models, as well as the intercepts of the common models found in the literature, were found to lack statistical significance.

Conclusion

Based on the analysis conducted in the research, it can be concluded that utilizing native models specifically designed for IPOs provides a suitable explanation for their long-term performance. The primary factor in explaining the long-term performance of IPOs is found to be the market return. This suggests that the performance of initial offerings is primarily influenced by the overall market conditions, while other variables, such as profitability help modulate this effect. Additionally, the non-significance intercept in the models indicates that there is no evidence of long-term under or over-performance of IPOs in Tehran's financial markets. The superiority of the designed models compared to other common models is evident primarily in the 12-month period. While the performance of the models in other periods depends on the specific model employed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Initial Public Offering
 • Return
 • Long-Term Period
 • Modeling
 1. افلاطونی، عباس (1392). اقتصادسنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار EViews. (چاپ اول). تهران: انتشارات ترمه.
 2. افلاطونی، عباس (1395). تحلیل آماری در پژوهش­های مالی و حسابداری با نرم‌افزار STATA. (چاپ اول). تهران: انتشارات ترمه.
 3. بنی مهد، بهمن؛ عربی، مهدی؛ حسن‌پور، شیوا. (1395). پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی در حسابداری، تهران: انتشارات ترمه.
 4. بولو، قاسم، سهرابی عراقی، محسن، تاتایی، پیمان، کرمی فخرآبادی، مهران،(۱۳۹۲). مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت عرضه‌های عمومی اولیه شرکت‌های مشمول واگذاری سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی با سایر عرضه‌های عمومی اولیه و بازدهی بازار، مجله مدیریت دارایی و تأمین مالی، (۲)، ۸۷-۱۰۲.
 5. ثقفی، علی، استا، سهراب، امیری، مقصود، برزیده، فرخ، (1397). مدلی برای ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها و ‏روش تجزیه به مؤلفه‌های اصلی، پژوهش‌های حسابداری مالی، 10(1)، صالی، 10(1)، ص 75-94
 6. خداپرستی، صابر، زمانیان، غلامرضا، سنگینیان، علی،(۱۳۹۳). عوامل مؤثر بر بازده کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام عرضه‌شده در عرضه‌های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، ۳ (۳)، ۱۷۹-۲۰۰.
 7. ذاکری، محمدرضا و جهانخانی، علی. (1375). بررسی تحلیلی بازده کوتاه‌مدت و بلندمدت سهام جدید در بورس تهران، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد رشته مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 8. رحمانی، علی، حسینی، سیدعلی، رضاپور، نرگس. (۱۳۸۹). رابطه مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام در ایران،فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، ۱۷ (۶۱)، ۳۷.
 9. ستایش، محمدحسین، کاظم نژاد، مصطفی (1395). «سودمندی رگرسیون‌های تجمیعی و روش انتخاب متغیر پیش‌بین بهینه در پیش‌بینی بازده سهام». پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8 (32)، 1-28.
 10. سعیدی، علی، افخمی، عادل، (1391). بررسی رابطه ریسک و بازده و نقدشوندگی با سهام شناور آزاد در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، 14(2)، ص 65-80.
 11. صادقی شریف، سید جلال، اکبرالسادات، سید محمد،) 1۹۳1 (. بررسی تأثیر مدیریت سود بر بازدهی بلندمدت عرضه‌های عمومی اولیه با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ در بورس اوراق بهادار تهران، نشریه تحقیقات مالی، 17(91).
 12. عباسی، ابراهیم، مهدی بالاورد، (۱۳۸۸). آزمون پدیده ارزان قیمت‌گذاری عرضه عمومی اولیه سهام و عملکرد بلندمدت آن در بورس تهران،فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی،۱ (۳)، ۱۹۸.
 13. قالیباف اصل، حسن، صادقی دمنه، رحیم، کلانتری دهقی، مهدیه، (۱۳۹۱). رابطه قیمت‌گذاری کمتر از حد و نقدشوندگی سهام بعد از عرضه عمومی اولیه در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران،فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،۵ (۱۵)، ص 13.
 14. گرگز، منصور، وکیلی فرد، حمیدرضا، یمرعلی، اکتای،(۱۳۹۰). شناسایی عوامل مؤثر بر بازده غیرعادی در عرضه‌های اولیه سهام شرکت‌های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار،فصلنامه دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، (۴) ۱۲، ۵۳.
 15. محدث، فاطمه (1389). روش تحلیل مؤلفه‌های اساسی و بررسی عوامل: مطالعه موردی استخراج شاخص قیمت دارایی‌ها و بررسی اثر آن بر تورم. کتابخانه بانک مرکزی، آدرس دستیابی:cbi.ir
 16. محمدی، سعید، (1387). «بررسی عملکرد بلندمدت عرضه‌های اولیه سهام»، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
 17. مهتدی، اعظم، حجازی، رضوان، حسینی، علی، مؤمنی، منصور، (1397). به‌کارگیری تکنیک «تحلیل مؤلفه‌های اصلی» در داده‌کاهی متغیرهای مؤثر بر بازده سهام، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، ص 25-52.
 18. مهتدی، اعظم. (1396). بررسی قابلیت پیش‌بینی حالات بازده و صرف ریسک سهام با تکیه بر شواهد برون نمونه‌ای مبتنی بر رگرسیون­های غلطان، پایان‌نامه دکتری حسابداری، دانشگاه الزهرا(س)، تهران، ایران.
 19. ولی زاده لاریجانی، اعظم. (1393). تبیین مدلی برای پیش‌بینی بازده سهام. پایان‌نامه دکتری حسابداری. گروه حسابداری. دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی. دانشگاه الزهرا(س) تهران.

References

 1. Agathee, U. S., Sannassee, R. V., & Brooks, C. (2012). The underpricing of IPOs on the stock exchange of Mauritius. Research in International Business and Finance26(2), 281-303.
 2. Ahmad‐Zaluki, N. A., Campbell, K., & Goodacre, A. (2007). The long run share price performance of Malaysian initial public offerings (IPOs). Journal of Business Finance & Accounting34(1‐2), 78-110.
 3. Amihud, Y. (2002). Illiquidity and Stock Returns: Cross-section and Time-series Effects. Journal of Financial Markets, 5, 31–56.
 4. Amihud, Y., & Mendelson, H. (1986). Asset pricing and the bid-ask spread. Journal of financial Economics17(2), 223-249.
 5. Amihud, Y., Mendelson, H., & Lauterbach, B. (1997). Market Microstructure and Securities Values: Evidence from the Tel Aviv Stock Exchange. Journal of Financial Economics, 45, 365–90.
 6. Al-Shawawreh, F., & Al-Tarawneh, O.K. (2015). The Long-run Abnormal Performance of Jordanian Initial Public Offerings (IPOs) listed in Amman Stock Exchange During The period (1993-2011). Humanities and Social Sciences Series, 30(5).‏
 7. Bai, Y. (2018). Three empirical studies on the performance of firms involved in M&As and IPOs [Doctoral dissertation, University of Edinburgh], University of Edinburgh.
 8. Bessler, W., & Kurth, A. (2004). The performance of venture-backed IPOs in Germany: Exit strategies, lock-up periods, and bank ownership. Lock-Up Periods, and Bank Ownership (September 2004).‏
 9. Bessler, W., & Thies, S. (2007). The long‐run performance of initial public offerings in Germany. Managerial Finance33(6), 420-441.‏
 10. Bliemel, F. (1973). Theil’s Forecast Accuracy Coefficient: A Clarification. Journal of Marketing Research10(4), 444–446.
 11. Bora, B., Adhikary, A., & Jha, A. (2012). Book building process: A mechanism for efficient pricing in India. International Journal of Trade, Economics and Finance3(2), 109.
 12. Brau, J. C., Couch, R. B., & Sutton, N. K. (2012). The desire to acquire and IPO long-run underperformance. Journal of Financial and Quantitative Analysis47(3), 493-510.‏
 13. Brav, A., & Gompers, P. A. (1997). Myth or reality? The long‐run underperformance of initial public offerings: Evidence from venture and nonventure capital‐backed companies. The Journal of Finance52(5), 1791-1821.
 14. Brooks, Chris. (2019). Introductory Econometrics for Finance, 4th ed. Cambridge: Cambridge University Press.
 15. Carhart, M. M. (1997). On persistence in mutual fund performance. The Journal of Finance52(1), 57-82.
 16. Chandran, S. T. (2012). Liquidity levels and the long-run performance of initial public in South Africa [Doctoral dissertation, University of Pretoria], University of Pretoria.
 17. Chen, A., Chen, L. W., & Kao, L. (2010). Leverage, liquidity and IPO long‐run performance: evidence from Taiwan IPO markets. International Journal of Accounting & Information Management18(1), 31-38.‏
 18. Chi, J., Wang, C., & Young, M. (2010). Long-run outperformance of Chinese initial public offerings. Chinese economy43(5), 62-88.
 19. Choe, H., & Yang, C. W. (2008). Comparisons of Liquidity Measures in the Stock Markets. 한국재무학회 학술대회, 1767-1822.
 20. Coste, L. (2020). Long-run performance of Initial Public Offerings and its determinants: Evidence from France. Unpublished Working Paper. EDHEC Business School, France.
 21. Doukas, J. A., & Gonenc, H. (2005). Long‐term performance of new equity issuers, venture capital and reputation of investment bankers. Economic Notes34(1), 1-34.‏
 22. Eckbo, B. E., & Norli, Ø. (2005). Liquidity risk, leverage and long-run IPO returns. Journal of Corporate Finance11(1-2), 1-35.
 23. Ediriwickrama, T. C., & Azeez, A. A. (2016). Multi factor explanation to IPO long run underperformance anomaly: Sri Lankan evidence. The International Journal of Accounting and Business Society23(2), 15-27.
 24. Fama, E. F., & French, K. R. (2015). A five-factor asset pricing model. Journal of Financial Economics116(1), 1-22.
 25. Fama, F., & French, R. (1993). Common risk factors in the returns on common stocks and bonds. The Journal of Financial Economics, 33, 3-56.
 26. Gandolfi, G., Regalli, M., Soana, M. G., & Arcuri, M. C. (2018). Underpricing and long-term performance of ipos: evidence from european intermediary-oriented markets. Economics, Management & Financial Markets13(3).‏
 27. Gao, W., Li, L., & Zhong, H. (2019). Liquidity Value and IPO Underpricing. Fox School of Business Research Paper.
 28. Goyenko, R. Y., Holden, C. W., & Trzcinka, C. A. (2009). Do liquidity measures measure liquidity? Journal of financial Economics92(2), 153-181.
 29. Hahn, T., Ligon, J. A., & Rhodes, H. (2013). Liquidity and initial public offering underpricing. Journal of Banking & Finance37(12), 4973-4988.
 30. Hou, K., Xue, C., & Zhang, L. (2015). Digesting anomalies: An investment approach. The Review of Financial Studies28(3), 650-705.
 31. Kooli, M., & Suret, J. M. (2004). The aftermarket performance of initial public offerings in Canada. Journal of multinational financial management14(1), 47-66.
 32. Kooli, M., L'Her, J. F., & Suret, J. M. (2006). Do IPOs really underperform in the long-run? New evidence from the Canadian market. The Journal of Private Equity9(4), 48-58.
 33. Korajczyk, R. A., & Sadka, R. (2008). Pricing the commonality across alternative measures of liquidity. Journal of Financial Economics87(1), 45-72.
 34. Kyle, A. S. (1985). Continuous auctions and insider trading. Econometrica: Journal of the Econometric Society, 1315-1335.
 35. Levis, J. (2011). The performance of private equity-backed IPOs. Financial Management, 40, 253-277.
 36. Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of financial Economics82(3), 631-671.
 37. Ma, T., Leong, W. J., & Jiang, F. (2023). A latent factor model for the Chinese stock market. International Review of Financial Analysis, 102555.
 38. Mathew, J. L. (2022). Systematic Reviews and Meta-Analysis: A Guide for Beginners. Indian Pediatrics, 59(4), 320-330.‏
 39. Olbryś, J., & Majewska, E. (2020). Assessing commonality in liquidity with principal component analysis: The case of the Warsaw Stock Exchange. Journal of Risk and Financial Management13(12), 328.
 40. Ramlee, R., & Ali, R. (2012). Liquidity, Initial Public Offering (Ipo) Long-Term Return and Government Ownership: Evidence from Bursa Malaysia Ipo Stocks. Asian Academy of Management Journal of Accounting & Finance8.
 41. Ramos, H. P., & Righi, M. B. (2020). Liquidity, implied volatility and tail risk: A comparison of liquidity measures. International Review of Financial Analysis, 69, 101463.
 42. Ritter, J. R. (1991). The long‐run performance of initial public offerings. The journal of finance46(1), 3-27.
 43. Ritter, J. R. (2011). Equilibrium in the initial public offerings market. Annual Reviews of Financial Economics3(1), 347-374.
 44. Ritter, J. R., & Welch, I. (2002). A review of IPO activity, pricing, and allocations. The Journal of Finance57(4), 1795-1828.
 45. Roychoudhury, S. (2006). Three essays on IPO, liquidity, and corporate governance [Unpublished PhD dissertation], West Virginia University, United States.
 46. Sehgal, S., & Singh, B. (2007). the Initial and Aftermarket Performance of Indian IPOs. Journal of Applied Finance, 13(11), 16-36.
 47. Srivastava, P., & Varshney, S. (2020). A Review Paper on Institutional Investor’s Endurance in IPO. Available at SSRN 3566278.
 48. Tang, W., Wu, T., & Xu, L. (2017). Skewness Preference and IPO Anomalies in China. Available at SSRN 2856170.
 49. Theil, H. (1975). The theory of rational random behavior and its application to demand analysis. European Economic Review6(3), 217-226.‏
 50. Thomadakis, , Gounopoulos, D., Nounis, C. (2012). Long term performance of greek IPOs. European Financial Management, 17, 117–141.
 51. Westerlund, J., Narayan, P. K., & Zheng, X. (2015). Testing for stock return predictability in a large Chinese panel. Emerging Markets Review. 24, 81-100.

References [In Persian]

 1. Abbasi, E., Balavard, M. (2008). Testing the IPO pricing phenomenon and its long-term performance on the Tehran Stock Exchange, Accounting and Auditing Research, 1(3), 198. [In Persian]
 2. Aflatooni, A. (2013). Statical analysis in financial management and accounting research with EViews software, Tehran: Termeh Publications. [In Persian]
 3. Aflatooni, A. (2015). Statical analysis in accounting and finance using Stata, Tehran: Termeh Publications. [In Persian]
 4. BaniMahd, B., Arabi, M., Hasanpour, SH. (2015). Empirical research and methodology in accounting, Tehran: Termeh Publications. [In Persian]
 5. Garkas, M., Vakili Fard, H., Yamer Ali, O. (2019). Effective factors on abnormal return of IPO in Tehran stock exchange, financial knowledge of securities analysis, 12(4), 53. [In Persian]
 6. Ghalibaf Asl, H., Sadegi Demne, R., & Kalantari D. M. (2012). The Relationship of Underpricing with IPO Aftermarket liquidity in Tehran Stock Exchange. Financial Knowledge of Securities Analysis, 5(15), 13. [In Persian]
 7. Bolo, Gh., Sohrabi Araqi, M., Tataei, P. (2013). Compare the short and long term return of Asle 44 initial public offering with other IPOs and market return, Asset Management and Financing, 1(2), 87-102. [In Persian]
 8. Mohaddes, F. (2010). Principal Component and Factor Analysis Case Study: Assets Price Evaluation and Inflation Impacts, Economic Research and Policy Department Central Bank of the Islamic Republic of Iran, online at: www.cbi.ir. [In Persian]
 9. Mohammadi, S. (1387). Evaluation of the long-term performance of IPOs [Master's thesis, Shahid Beheshti University], Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. [In Persian]
 10. Mohtadi, A., Hejazi, R., Hossani, A., & Momeni, M. (2018), Application of Principle Component Analysis in Data Reduction of Variables Affecting Stock's Returns, The Financial Accounting and Auditing Researches, 10(37), 25-52. [In Persian]
 11. Mohtadi, A., Hejazi, R., Hossani, A., & Momeni, M. (2018), Investigating Predictability of Different "Forms of Return" in Tehran Stock Exchange: Some Rolling Regressions-based Evidence, Iranian Journal of Management Studies, 11(4), 693-714. Doi: www.10.22059/IJMS.2018.242990.672848 [In Persian]
 12. Rahmani, A., Rezapour, N., & Hosseini, A. (2010). Institutional Ownership and Stock Liquidity: Evidence from Iran. Accounting and Auditing Review, 17(3), 39-54. [In Persian]
 13. Khodaparasti, S., Zamanian, Gh., & Sanginian, A. (2014). Long-run and Short-run returns of Intial Public Offerings (IPOs) of public and private companies in Tehran Stock Exchange, Journal of Empirical Research in Accounting3(3), 179-200. [In Persian]
 14. Sadeghi Sharif, S. J., & Akbar Alsadat, S.M., (2019). Investigating the impact of earnings management on the long-term returns of initial public offerings using the Fama and French three-factor model in Tehran Stock Exchange, Financial Research Journal, 17(91). [In Persian]
 15. Saeedi, A., & Afkhami, A. (2019). Empirical Relation between Risk, Return and Liquidity with Free Float in TSE Listed Companies, Financial Research, 14(2), 65-80.doi:www// 10.22059/JFR.2013.51059. [In Persian]
 16. Saqafi, A., Osta, S., Amiri, M., & Barzideh, F. (2018). A Model for Performance Assessment of the Investment Companies ‎with Data Envelopment Analysis Approach and Principal Component ‎Segregation Method. Journal of Financial Accounting Research, 10(1), 75-94. doi: 10.22108/far.2018.110505.1252. [In Persian]
 17. Setayesh, M.H., & Kazemnejad, M. (2015). The Usefulness of Variables (Dimension) Reduction Methods in Stock Returns of the Companies Listed on Tehran Stock Exchange. Empirical Studies in Financial Accounting,8(32),1-28 doi:www//  https://doi.org/10.22054/qjma.2019.10647. [In Persian]
 18. Valizadeh Larijani, A. (2013). Explaining a model for predicting stock returns [PhD dissertation in Accounting], Faculty of Social and Economic Sciences. Al-Zahra University, Tehran, Iran. [In Persian]
 19. Zakari, M., & Jahankhani, A. (2016). Analytical study of short-term and long-term returns of new stocks in Tehran Stock Exchange [Master's thesis in Business Management], Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. [In Persian]