نویسنده = پور حیدری، امید
تعداد مقالات: 6
1. بررسی تأثیر فشار بودجه زمانی بر رابطه ابعاد ذهنیت فلسفی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس: رویکرد معادلات ساختاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1399

10.22054/qjma.2019.46462.2053

زهرا فتحی؛ مهدی بهارمقدم؛ امید پورحیدری


2. تدوین مدل عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی در ایران

دوره 16، شماره 65، بهار 1399، صفحه 175-201

10.22054/qjma.2019.47002.2061

داریوش اخترشناس؛ احمد خدامی پور؛ امید پورحیدری


4. بررسی رفتار مدیران در بکارگیری حسابداری ذهنی در گزارشگری صورت سود و زیان

دوره 15، شماره 58، تابستان 1397، صفحه 1-26

10.22054/qjma.2018.9424

علیرضا کیان؛ امید پورحیدری؛ یحیی کامیابی