بررسی توانایی وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی در پیش بینی وجوه نقد آتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

در این مطالعه توانایی وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی در پیش بینی جریان وجوه نقد آتی بر مبنای استانداردهای حسابداری ایران و استانداردهای حسابداری بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. یکی از ویژگی های صورت جریان وجوه نقد این است که با اطلاعات ارائه شده در آن بتوان جریان های وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی آتی را پیش بینی کرد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تهیه شده طبق استاندارد حسابداری شماره 2 ایران، توان پیش بینی بالاتری نسبت به وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی تهیه شده طبق استاندارد بین المللی حسابداری شماره 7 دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The ability of cash from operating activities in predicting future cash

نویسنده [English]

  • omid purhaidari