تعداد مقالات: 410
101. محتوای اطلاعاتی پیش بینی سود شرکتها

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 33-54

حمید خالقی مقدم؛ محمد آزاد


102. اثر مدیریت سود بر مربوط بودن اطلاعات صورتهای مالی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1389، صفحه 33-60

ویدا مجتهدزاده؛ سمانه صادقی عسکری


105. بررسی عوامل زمانی و اقتصادی مؤثر بر رابطه بین اقلام تعهدی و جریان وجه نقد عملیاتی

دوره 15، شماره 60، زمستان 1397، صفحه 33-59

10.22054/qjma.2019.9951

غلامرضا کردستانی؛ جواد رضا زاده؛ وحید محمدی


108. اندازه گیری انعطاف پذیری مالی

دوره 15، شماره 59، پاییز 1397، صفحه 35-57

10.22054/qjma.2018.9823

حمید خالقی مقدم؛ مقصود امیری؛ جلال شیره زاده


111. رابطه بین تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی با محافظه کاری

دوره 5، شماره 20، زمستان 1386، صفحه 37-59

محسن خوش طینت؛ فرزانه یوسفی اصل


115. کفایت افشای معاملات با اشخاص وابسته

دوره 9، شماره 33، بهار 1390، صفحه 39-57

صابر شعری؛ الهام امیری


118. بررسی حبابهای قیمتی سهام در بورس اوراق بهادار تهران برحسب اندازه شرکت و نوع صنعت

دوره 4، شماره 14، تابستان 1385، صفحه 39-71

غلامحسین اسدی؛ محمدرضا حمیدی زاده؛ اصغر سلطانی


125. چارچوب رابطه رفتار اطمینان بیش از حد سرمایه گذاران با بازده سهام

دوره 7، شماره 25، بهار 1388، صفحه 53-85

محسن خوش طینت؛ ولی اله نادی قمی