شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این تحقیق با استفاده از معیارهای شفافیت تعیین شده توسط موسسه استاندارد اند پورز (2001)، میزان شفافیت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و روند آن در سالهای اخیر ارزیابی شده و همبستگی آن با عواملی همچون اندازه شرکت، میزان استفاده از اهرمهای مالی، میزان سودآوری، تمرکز مالکیت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره مورد آزمون قرار گرفته است. به طور خلاصه، نتایج این تحقیق نشان میدهد که شفافیت شرکتی در سال 1380 معادل 28 درصد بوده و تا سال 1385 به 32 درصد افزایش یافته است. مقایسه این وضعیت با نتایج تحقیقات انجام شده توسط موسسه استاندارد اند پورز در سایر کشورها نشان میدهد که ایران، نسبت به کشورهای اروپایی، آسیایی و حتی آمریکای لاتین از نظر میزان شفافیت جایگاه پایین تری دارد. به علاوه در سطح اطمینان 95 درصد، میزان شفافیت شرکتی تنها با اندازه شرکت دارای همبستگی مثبت بوده و با سایر عوامل اشاره شده در بالا فاقد همبستگی است. نتایج این تحقیق بیانگر عدم وجود انگیزه های کافی برای افزایش  شفافیت شرکتی در شرایط فعلی میباشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Transparency in Iran and Its Influential Factors

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi Moghaddam 1
  • Alireza Khalegh 2
چکیده [English]

In this research study, we have used the Transparency and Disclosure scores set by Standard & Poors for evaluation and trend analysis of transparency of the companies listed in Tehran Stock Exchange. We have also examined the correlation of transparency scores with some factors such as: size of the companies, leverage ratios, profitability, ownership structure, and number of independent board members. This research study indicates that the Corporate Transparency score was 28 percent in the year 2001 and increased to 32 percent in 2007. Comparison of this result with the studies performed abroad by Standard & Poors reveals the weak position of Iran in Corporate Transparency among other Asian countries, Europeans and also Latin Americans. In addition, we found a positive correlation between the Corporate Transparency and size of the companies but there was no correlation with the other factors mentioned above. Based on the results of this study, we are of the opinion that at present, the companies have no motivation for increasing the Corporate Transparency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transparency
  • Corporate transparency
  • Ownership structure transparency
  • Financial transparency and information disclosure
  • Board of director structure transparency