تماس با ما

آدرس: تهران، انتهای اتوبان همت، دهکده المپیک، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی

تلفن دفتر نشریه 48392806


CAPTCHA Image