تعداد مقالات: 410
80. قضاوت حرفه ای در حسابرسی

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 25-57

محسن خوش طینت؛ جواد بستانیان


81. رتبه بندی بانک های ایرانی بر اساس توان مالی

دوره 14، شماره 54، تابستان 1396، صفحه 25-50

10.22054/qjma.2018.8268

محمد جواد سلیمی؛ جعفر باباجانی؛ ابوالفضل جعفری


82. حساسیت جریان نقدی نامتقارن به وجه نقد نگهداری شده

دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 27-52

حمید حقیقت؛ هادی حیدری


84. تاثیر گزارشهای حسابرسی بر قیمت سهام

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 27-59

یحیی حساس یگانه؛ سارا یعقوبی منش


87. رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 27-56

محسن خوش طینت؛ شاهپور اسماعیلی


88. اثر نماگرهای بازار سرمایه بر پیش بینی قیمت سهام

دوره 5، شماره 17، بهار 1386، صفحه 27-61

حمید خالقی مقدم؛ پرویز پیری


89. ارائه مدل تبیین کننده چالش های کیفیت گزارشگری مالی در بخش عمومی: با استفاده از رویکرد زمینه بنیان

دوره 16، شماره 63، پاییز 1398، صفحه 27-51

10.22054/qjma.2019.10644

علی محمدی؛ حیدر محمدزاده سالطه؛ زهرا دیانتی دیلمی؛ یعقوب اقدم مزرعه


91. رابطة ساز وکارهای حاکمیت شرکتی و محافظه کاری

دوره 10، شماره 38، تابستان 1391، صفحه 29-52

یحیی حساس یگانه؛ مرتضی احمدی


96. رابطه کیفیت اطلاعات حسابداری، تأخیر واکنش قیمت و بازدهی آتی سهام

دوره 11، شماره 42، تابستان 1392، صفحه 31-58

یحیی حساس یگانه؛ الهام امیدی


97. شفافیت شرکتی در ایران و عوامل موثر بر آن

دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 31-60

حمید خالقی مقدم؛ علیرضا خالق


98. راهبردهای ارتقای کیفیت حسابرسی داخلی

دوره 14، شماره 55، پاییز 1396، صفحه 31-70

10.22054/qjma.2017.24956.1663

محمدرضا نیکبخت؛ ذبیح الله رضایی؛ وحید منتی


99. بررسی عوامل موثر بر خوانایی گزارش حسابرس: یک رویکرد زبانی

دوره 16، شماره 64، زمستان 1398، صفحه 31-57

10.22054/qjma.2020.30865.1775

محمدرضا عباس زاده؛ مهدی صالحی؛ فرهاد نسیم طوسی


100. تجدید ارائه صورت های مالی و ریسک اطلاعاتی

دوره 9، شماره 34، تابستان 1390، صفحه 33-54

علی رحمانی؛ المیرا نجف تومرایی