عوامل موثر بر انتخاب داوطلبانه حسابرس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

با توجه به تئوری نمایندگی، پیش بینی میشود با افزایش اندازه، اهرم بدهی و هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شرکت (کاهش کنترل در سازمانهای سلسله مراتبی)، احتمال انتخاب داوطلبانه حسابرس با کیفیت بالا در مجمع عمومی عادی شرکت، افزایش یابد. لذا در این تحقیق با انتخاب 342 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، انتخاب حسابرس با کیفیت بالا با توجه به متغیرهای بالا مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج آزمون ها نشان میدهد که بین اندازه شرکت و انتخاب حسابرس با کیفیت بالا رابطه معکوس وجود دارد، ولی بین میزان بدهی و هزینه حقوق و دستمزد کارکنان شرکت و کیفیت حسابرس منتخب رابطه ای  مشاهده نگردید. کیفیت حسابرسی انجام شده، با استفاده از شاخص تعدیل سنواتی که توسط دی آنجلو (1981) ارائه شده، محاسبه گردیده و به عنوان متغیر جایگزین کیفیت حسابرس منتخب در نظر گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Factors on Voluntary Choice of an Auditor

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Rasool Heidari 2
چکیده [English]

According to Agency Theory, when size, debt leverage and salaries of personals is increased, the probability of voluntary choice of qualified auditor will be increased. Therefore, we selected 342 listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE).
We examined a selection of qualified auditors when the variable is changed. The result of this research shows no relation between debt and salaries, and selection of qualified auditors. We   used De. Angelo (1981) modified Auditing qualified index for the selection of auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Choice of an auditor
  • Quality of auditing